Hur du sparar energi och vatten genom att använda en diskmaskin på rätt sätt

Enligt vår research och analys Vi har gjort ett urval av produkter som fått höga poäng på de parametrar vi bedömt dem på, vilket betyder att vi inte tillhandahåller en uttömmande lista över alla produkter på marknaden.

Artikeln är en annons

Visste du att den mest framgångsrika handdrivna diskmaskinen uppfanns av en kvinna vid namn Josephine Cochrane i slutet av 1800-talet? Hon uppfann den eftersom hon var trött på att hennes tjänstefolk förstörde hennes dyra porslin när de tvättade det för hand. Idag finns det diskmaskiner i en rad olika storlekar, modeller och med olika funktioner för att passa varje hushålls olika behov. Oavsett om du är en upptagen yrkesman, en barnfamilj eller en pensionär kan en diskmaskin underlätta i ditt liv.

Det är viktigt att vara medveten om hur man kan spara energi och vatten när man använder en diskmaskin, eftersom att diskmaskiner kan vara stora förbrukare av båda dessa resurser. Diskmaskiner använder stora mängder vatten och energi när de körs, och om maskinerna inte används på rätt sätt kan det innebära stora slöseri av både det ena och det andra.

Genom att fylla diskmaskinen ordentligt, välja lämpliga inställningar, använda diskmedel och spolmedel på rätt sätt, rengöra och underhålla diskmaskinen, samt tillämpa andra energi- och vattenbesparande tekniker, är det dock möjligt att minska den mängd energi och vatten som diskmaskinen förbrukar. Förutom att detta kan reducera summan på dina elräkningar, värnar det också om miljön. I den här artikeln kommer vi att gå igenom olika tips och tekniker för att spara energi och vatten när du använder en diskmaskin.


Statistik om genomsnittlig vatten- och energiförbrukning av diskmaskiner

Enligt den officiella Beko-webbplatsen varierar diskmaskinernas energiklassning från A+++ till D, där större diskmaskiner är de mest energieffektiva. Det finns dock olika faktorer som du själv kan påverka för att få den lägsta energi- och vattenförbrukningen per disk, till exempel bör du se till att maskinen bör vara fullt lastad.

Den årliga uppskattade energiförbrukningen (kWh/år) för diskmaskiner är beräknad på 280 vanliga diskcykler per år, vilket motsvarar cirka fem diskningar per vecka. Genomsnittet på marknaden är cirka 250 kWh/år, vilket motsvarar cirka 1,17 kWh el per diskcykel.

Den årliga vattenförbrukningen beräknas också på 280 tvättcykler och ligger i genomsnitt på mellan 3 300 och 3 600 liter per år. Enligt några av de ledande tillverkarna i branschen förbrukar en enkel diskmaskin cirka 9,5 liter vatten per diskning, medan handtvätt kan förbruka upp till 60 liter.

Det är väl värt att notera att den faktiska vatten- och energiförbrukningen för en diskmaskin kan variera beroende på faktorer som maskinens ålder och modell, användningsfrekvensen och vilken typ av diskmedel som används.

Här kan du läsa mer om möjligheterna att spara energi och vatten i både disk- och tvättmaskiner. 


Hur fyller man en diskmaskin ordentligt?

Att lasta diskmaskinen på rätt sätt är ett viktigt steg för att se till att maskinen fungerar effektivt och samtidigt förbrukar så lite energi och vatten som möjligt. Tänk på att lastningen kan komma att påverkas av diskmaskinens storlek, eftersom mindre modeller och köksbänks-modeller rymmer mindre. Samtidigt är dessa mindre diskmaskiner ett bekvämt val för hushåll med två eller färre personer. En ordentlig lastning bidrar till att disken rengörs effektivt och att diskmaskinen fungerar optimalt. Här är några tips för att fylla en diskmaskin på rätt sätt:

 • Skrapa bort överflödiga matrester från dina tallrikar innan du sätter in dem i diskmaskinen. Detta förhindrar att diskmaskinen använder extra vatten och energi för att få bort resterna.
 • Undvik att överbelasta diskmaskinen, eftersom detta kan hindra både vattnet och diskmedlet att nå alla föremål, vilket leder till en mindre effektiv rengöringsprocess.
 • Lägg in disken i rätt sektioner av din diskmaskin. Placera till exempel koppar och glas i det översta hyllan, och tyngre föremål som kastruller och stekpannor i den nedersta.
 • Se till att stora föremål, exempelvis bakplåtar eller skärbrädor, placeras så att vattnet kan rinna mellan dem.

Det är bra att veta att nyare diskmaskiner kan ha mer avancerade funktioner, exempelvis smarta sensorer och justerbart vattentryck, vilket kan bidra ytterligare till att optimera energi- och vattenförbrukningen. Här hittar du olika typer av diskmaskiner, varav någon som kanske kan passa dina behov när det gäller funktioner, kapacitet och pris.  


Att välja rätt inställning på en diskmaskin

Diskmaskiner har en mängd olika inställningar som kan påverka energi- och vattenanvändningen. Här är några vanliga inställningar som du kan hitta på en diskmaskin samt hur du använder dem på det bästa möjliga sättet:

 • Normal cykel: Detta är den vanligaste cykeln som används för att diska. Den är lämplig för de mesta sortens disk, inklusive tallrikar, skålar, muggar och andra vardagliga köksredskap. Använd den när du har en fullt lastad maskin med disk som är måttligt till kraftigt nedsmutsad.
 • Lätt diskcykel: Den här cykeln är avsedd för lätt smutsig disk och använder mindre vatten och energi än den normala cykeln. Den här cykeln kan dock ta längre tid än den normala att köras. Det är ett bra val för små laddningar av disk som har sköljts av innan de läggs in i diskmaskinen.
 • Express- eller snabbdiskcykel: Detta är en kortare cykel som vanligtvis används för små mängder av lätt smutsig disk. Den använder mindre vatten och energi än den normala cykeln, men rengör inte alltid disken lika noggrant.
 • Energisparande eller eko-cykel: Den här cykeln är utformad för att vara mer energieffektiv än den normala cykeln. Den använder mindre vatten och energi, men kan ta längre tid att köras. Använd den när du har en fullt lastad maskin med disk som är måttligt till kraftigt nedsmutsad.
 • Försiktig cykel: Den här cykeln är utformad för att tvätta känsliga föremål som glas och fint porslin. Den använder mindre vatten och energi än den normala cykeln, men rengör ibland inte disken lika noggrant. Använd den när du har en liten last med ömtåliga föremål som behöver diskas försiktigt.
 • Kraftig cykel: Den här cykeln är utformad för kraftigt smutsig disk, till exempel disk med intorkad mat eller fastnat fett. Den använder mer vatten och energi än den normala cykeln, men rengör disken grundligare. Det är ett bra val för stora grytor, stekpannor och bakplåtar som är kraftigt nedsmutsade.

Även om antalet inställningar kan variera från modell till modell, är det viktigt att man lär sig hur man väljer rätt inställningar på sin maskin för att spara vatten och energi. Man kan då värna om miljön utan att behöva offra resultatet av diskningen. Det är därför till stor fördel att lära sig mer om hur energieffektiva moderna diskmaskiner är


Hur kan tvätt- och spolmedel påverka energi- och vattenförbrukningen?

 • Mängden diskmedel: Det är viktigt att man använder rätt mängd diskmedel för att rengöringen ska bli effektiv, vilket i sin tur bidrar till att man sparar energi och vatten. Om man använder för mycket tvättmedel kan det leda till att skummet svämmar över, och då slösar man både på vattnet och energin. Om man däremot använder för lite tvättmedel kan disken förbli smutsig och flottig, och då krävs det att ytterligare diskcykler körs, vilket också förbrukar onödiga mängder vatten och energi. Ett tips är att inte använda diskmedel som är avsedda för handtvätt eller tvättmaskiner, eftersom dessa kan vara skadliga för diskmaskiner och orsaka skador på maskinen.
 • Spolmedel: Spolmedel kan förbättra diskmaskinens prestanda genom att minska vattnets ytspänning. Detta gör att vattnet fördelas jämnare över disken och hjälper till att förhindra vattenfläckar och streck när disken är torr. Användning av spolmedel kan även minska behovet av kompletterande diskcykler och bidrar till att spara energi och vatten. Spolmedel finns i flytande form, och i pulver- och tablettform, så välj ett alternativ som är passar för användning i just din diskmaskin.
 • Typ av diskmedel: Vissa diskmedel för diskmaskiner är särskilt framtagna för att vara mer energieffektiva och förbruka mindre vatten än traditionella diskmedel. Dessa diskmedel bildar vanligtvistvis mindre skum, vilket innebär att mindre vatten behövs för att skölja disken.
 • Typ av spolmedel: Vissa spolmedel innehåller enzymer som kan bryta ner matpartiklar, vilket minskar behovet av försköljning av disken, och genom att slippa skölja av disken före kan man spara vatten och energi.

Observera att de disk-och spolmedel som du använder i en diskmaskin bör vara kompatibla med just din diskmaskin samt lämpliga för den typ av disk du diskar. Därför är det alltid en bra idé att kontrollera fabrikantens rekommendationer eller att läsa igenom bruksanvisningen. 


Hur kan rengöring och underhåll av en diskmaskin bidra till att spara energi och vatten?

Genom att följa ett regelbundet schema för rengöring och underhåll kan du se till att din diskmaskin fungerar optimalt samtidigt som du sparar energi och vatten i många år framöver. Här är några punkter där rengöring och underhåll av diskmaskinen kan bidra till att spara energi och vatten:

 • Rengör spolarmarna: Diskmaskinens spolarmar kan efterhand bli tilltäppta av matrester, vilket kan minska maskinens effektivitet. För att rengöra spolarmarna tar du ut dem ur diskmaskinen och sköljer dem under rinnande vatten. Använd en tandborste eller en liten borste för att få bort matrester eller andra föremål som täpper till spolarmarna. Se till att rengöra alla hörn och vrår. När spolarmarna är rena sätter du fast dem igen i diskmaskinen.
 • Rengör filtren: Diskmaskiner har filter som fångar upp matrester och förhindrar att de täpper till spolarmarna. Över tid kan dessa filter bli tilltäppta och måste då rengöras eller bytas ut. För att rengöra filtren tar du bort dem och sköljer dem under rinnande vatten. Se till att ta bort matrester och andra föremål som fastnat i filtrena. Om filtrena är för smutsiga ska du byta ut dem mot nya. 
 • Rengör inredningen: En diskmaskins insida kan efter en lång tids användning bli smutsig och flottig, vilket kan försämra maskinens prestanda. För att rengöra diskmaskinens insida kan du använda en lösning av varmt vatten och ättika. Blanda lika delar vatten och ättika i en sprayflaska och spraya sedan lösningen inuti diskmaskinen, inklusive dörrtätningen. Se till att ta bort matrester och annat smuts. Torka av insidan med en ren trasa. Undvik att använda slipande rengöringsmedel eftersom det kan skada diskmaskinens insida. Det är viktigt att rengöra diskmaksinens insida vilket har bevisats i studier om diskmaskinens gummitätning, som är en naturlig uppsamlingsplats för bakterier. 
 • Kontrollera om det finns några läckor: Kontrollera om det finns läckor runt tätningen i dörren och i slangkopplingarna. Läckor kan leda till att diskmaskinen använder mer vatten än nödvändigt, därför är det viktigt att åtgärda dem så snart som möjligt. Bosch diskmaskiner är ett bra val när det gäller tillförlitlighet, eftersom deras maskiner erbjuder ett bättre skydd mot läckage än de flesta andra. 

Tips: Titta alltid efter specifika instruktioner för just din diskmaskin när du rengör och underhåller din maskin eftersom de kan variera beroende på tillverkare och modell. Det är därför alltid en bra idé att läsa igenom bruksanvisningen för att få specifika anvisningar. Vissa diskmaskiner kan dessutom ha inbyggda självrengöringsfunktioner eller använda särskilda rengöringsprodukter som kan hjälpa till att optimera rengöringen. Om du är intresserad av en specifik design som matchar resten av ditt köksskåp bör du leta efter en inbyggd diskmaskin.


FAQ

Hur mycket vatten använder en diskmaskin?
I genomsnitt använder en diskmaskin mellan 10 och 20 liter vatten per cykel. Nyare modeller är vanligtvis mer energi- och vattensnåla och använder mindre vatten per cykel. Vissa högeffektiva diskmaskiner kan använda så lite som nio liter vatten per cykel.
Hur många kWh förbrukar en diskmaskin?
I genomsnitt förbrukar en diskmaskin cirka 1,3-2,5 kWh per cykel. Nyare modeller av diskmaskiner är vanligtvis mer energisnåla och förbrukar mindre el per cykel; cirka 0,9 kWh med högeffektiva modeller. Med en modell på 1 200 watt och en körningstid på en timme förbrukar du till exempel cirka 1,2 kWh.

Betygsätt den här artikeln

Klicka på en stjärna för att betygsätta