Hur fyller och tömmer man en diskmaskin på bästa sätt?

Enligt vår research och analys Vi har gjort ett urval av produkter som fått höga poäng på de parametrar vi bedömt dem på, vilket betyder att vi inte tillhandahåller en uttömmande lista över alla produkter på marknaden.

Artikeln är en annons

Diskmaskinen har blivit en viktig hushållsapparat i de flesta hem. Men visste du att du med en diskmaskin kan spara in upp till 150 000 liter vatten per år jämfört med om du hade diskat för hand?

Enligt Natural Resources Defense Council använder man upp till 102 liter vatten per handdisk jämfört med så lite som 11 liter per disk med en ENERGY STAR-klassad diskmaskin. Många människor drar ner effektiviteten genom att de fyller på och tömmer sin diskmaskin på fel sätt, vilket kan leda till dålig rengöring, slöseri med vatten och diskmedel. Det kan till och med leda till skador på disken och på själva diskmaskinen. 

I den här artikeln kommer vi att diskutera hur du kan tänka för att fylla på och tömma en diskmaskin på bästa vis, inklusive tips för att maximera utrymme. Vi kommer också titta närmare på vad som aldrig bör köras i diskmaskin. Vi hoppas att dessa riktlinjer ska hjälpa dig att få din diskmaskin att fungera effektivt och ändamålsenligt vilket även kan förlänga livslängden på ditt porslin.

Tips: om du vill lära dig mer om diskvanor kan du läsa denna brittiska studie om diskbeteende hos olika konsumenter, som studerat bland annat mängden vatten och energi, tidsåtgång samt rengöringsprestanda. 


 Hur fyller man diskmaskinen på rätt sätt?

Att ladda diskmaskiner på rätt sätt kan vara knepigt. Det är inte så enkelt som att kasta in allting och trycka på start. För att du ska få ut det mesta av din diskmaskin och säkerställa att dina tallrikar blir skinande rena finns det några riktlinjer som kan vara bra att komma ihåg:

  • Sortera dina tallrikar efter storlek och typ: placera glas och koppar på en plats, tallrikar en annan och redskap en tredje. På så sätt kan du se till att all din disk blir ordentligt rengjord, utan att spolarmarna blockeras.
  • Utnyttja de olika facken: Många diskmaskiner har olika fack för olika typer av tallrikar och redskap. Använd dessa fack för att se till att varje föremål rengörs effektivt.
  • Förskölj: Även om de flesta diskmaskiner idag har en matkvarn rekommenderas det ändå att skölja bort större matrester eller skräp innan du fyller diskmaskinen. På så vis säkerställer du att disken blir ren samtidigt som du förhindrar att diskmaskinen täpps igen.
  • Välj rätt diskmedel: Det är viktigt att välja rätt diskmedel för att få disken så skinande ren som möjligt! När du väljer diskmedel bör du leta efter ett som är särskilt utformat för att användas i en diskmaskin – dessa specialmedel innehåller enzymer som hjälper till att bryta ner proteiner för bättre rengöringseffekt. Håll gärna extra utkik efter diskmedel som är märkta som “fosfatfria”.
    Dessa medel är bättre för miljön  då de bidrar att minimera nivån av fosfor i vattendrag. Se även till att följa diskmedlets anvisningar när du mäter upp tvättmedel; om för mycket används kommer medlet inte att sköljas bort helt, utan bli kvar på din disk.  
  • Välj rätt program för den typ av disk du fyllt diskmaskinen med: Om din disk är extra smutsig, kan du välja ett längre program med högre temperatur, t.ex. program för ugnsformar, grytor eller kastruller. För mindre smutsig disk som vardagsglas eller porslin utan matrester räcker kortare cykler med lägre temperaturer. Testa gärna ett Quick Wash eller Eco Wash program om dessa finns.

Tänk på att hur du bör fylla på en diskmaskin påverkas av diskmaskinens storlek. Mindre modeller eller bänkdiskmaskiner rymmer färre tallrikar, men kan samtidigt passa bättre för hushåll med två personer. 


Hur maximerar du utrymmet i din diskmaskin?

Oavsett om du anordnar en middag eller bara städar upp efter kvällsmaten vill du alltid få ut så mycket som möjligt av din diskmaskin. En diskmaskin är praktisk att ha i köket, men om du inte sätter in disken rätt är det lätt hänt att all disk inte får plats i en enda omgång. Det finns några enkla steg för att se till att din diskmaskin jobbar med maximal effektivitet så att du får ut så mycket som möjligt av varje omgång. 

Placera disken rätt: Det är bra att placera stora föremål som kastruller och stekpannor på nedre hyllan, medan mindre föremål som tallrikar och koppar ska placeras på den övre hyllan. Om det är möjligt bör du placera tallrikarna omlott så att de inte överlappar med varandra och hindrar spolarmarna från att nå alla delar av diskmaskinen. På så sätt ser du till att varje centimeter diskas effektivt. 

Använd de justerbara diskställen: Många diskmaskiner har justerbara ställ som kan flyttas eller fällas för att få plats med större föremål. Du kan använda dessa funktioner för att skapa mer utrymme för din disk.

Utnyttja bestickkorgen: Om du har svårt att få plats med bestick och köksredskap i huvudfacket kan du försöka använda bestickkorgen som många modeller har inkluderat i sin design. Placera stora föremål som slevar eller tänger i den här korgen så att de inte blockerar plats någon annanstans i diskmaskinen. Bestickkorgen kan du också använda till mindre föremål som skedar eller stekspadar för att spara plats på andra hyllor.  

Kontrollera om det finns läckage eller blockage: En annan punkt att ta hänsyn till när du försöker maximera utrymmet i din diskmaskin är igentäppta avloppsledningar eller filter. Om din avloppsledning täpps till av matrester kan det leda till vatten i botten av diskmaskinen vilket minskar diskkapaciteten. För att se till att allt fungerar smidigt bör du regelbundet kolla efter stopp samt rensa bort eventuellt skräp innan du startar en full last med disk. I flera olika artiklar på nätet verkar man vara eniga om att en av de bästa märkena när det gäller pålitlighet och skydd mot läckage är Bosch diskmaskiner. Om du är på jakt efter en ny diskmaskin till ditt kök kan det därför vara värt att ta en extra titt på dem.

Med lite planering och struktur kan du se till att din diskmaskin fungerar efter bästa förmåga. Här kan du kolla in olika typer av diskmaskiner med varierande funktioner, kapacitet och pris.


Detta bör du aldrig diska i en diskmaskin

Visste du att det finns vissa föremål som aldrig bör placeras i diskmaskinen? För att din diskmaskin ska fungera smidigt är det bra att ha koll på vilka föremål som är säkra att diska och vilka föremål som aldrig bör placeras i maskinen. Nedan listar vi några av de saker som bör undvikas i en diskmaskin.  

Köksredskap och skärbrädor i trä   

Träredskap så som slevar och stekspadar riskerar lätt att bli skeva eller att spricka när de utsätts för de relativt höga temperaturer som ofta förekommer i en diskmaskin. Samma sak gäller för skärbrädor av trä; värme och fukt kan göra att de spricker eller blir skeva om de körs för ofta i diskmaskinen. För att skydda dessa träföremål bör du undvika att placera dem i diskmaskinen helt och hållet, eller välja en lägre temperaturinställning om den finns tillgänglig. Diska dessa redskap för hand med varmt vatten och handdiskmedel i stället för bästa resultat.   

Nonstick-stekpannor  

Nonstick-ytor bör heller aldrig diskas i diskmaskin eftersom de är känsliga för höga temperaturer och starka rengöringsmedel. Även om nonstick-pannor har blivit mer hållbara med tiden behöver de fortfarande särskild omsorg när det gäller rengöring. Handdisk med ett milt diskmedel och varmt vatten rengör effektivt din nonstick-panna utan att skada ytan.   

Gjutjärn

Gjutjärnsredskap som grytor, kastruller och stekpannor är kan lätt rosta eller missfärgas om de placeras i diskmaskinen. Den höga värmen och de starka rengöringsmedel som används i diskmaskinen kan skada den skyddande beläggningen på gjutjärnet, vilket leder till rostfläckar med tiden. För att förlänga livslängden på dina gjutjärnsgrytor rekommenderas handdisk med varmt vatten och ett milt diskmedel.


Hur tömmer du diskmaskinen på bästa sätt?

Att tömma diskmaskinen är det sista steget i diskprocessen, vilket snabbt kan bli tidskrävande och frustrerande om det inte görs på rätt sätt. Det blir en balansgång att se till att alla tallrikar och köksredskap är rätt förvarade, att ingenting går sönder i processen och att du maximerar förvaringsutrymme. Nedan tar vi upp några strategier för att göra jobbet snabbare och effektivare.

Tips: Om du tömmer disken omedelbart efter att programmet är klart förhindrar du att disken torkar och får vattenfläckar.  

Ha ett systematiskt tillvägagångssätt 

Börja med att sortera din disk i kategorier – glas, skålar, tallrikar, köksredskap – så att du vet exakt var varje typ av föremål hör hemma i skåpet eller lådan. På så sätt sparar du tid och slipper leta efter varje enskild sak när det är dags att lägga undan dem. Ett allmänt tips är att alltid börja med glas och koppar. Dessa ömtåliga föremål bör alltid komma först när du tömmer diskmaskinen. Placera dem försiktigt på sidan eller upp och ned för att förhindra att vatten ansamlas. Därefter kan du gå vidare till tyngre föremål som tallrikar och skålar. 

Töm disken på ett varsamt sätt 

Var försiktig när du tömmer din diskmaskin eftersom många föremål fortfarande kan vara varma eller har vassa kanter, och det är lätt att du bränner eller skadar dig om du hanterar dem fel. Se även till att tömma ut matrester eller skräp innan du ställer undan tallrikar, så att du förbereder inför nästa diskomgång. Slutligen är det bra att vara extra försiktig med ömtåliga föremål som vinglas eller porslinstallrikar, eftersom dessa kräver extra varsamhet när de hanteras. 

Observera att tallrikarna måste vara helt torra innan de ställs undan, eftersom det annars kan skapa en grogrund för bakterier och mögel, vilket kan vara skadligt för din hälsa. När disken är torr kan du ställa undan den där den hör hemma, t.ex. i skåp eller på hyllor. Om du vill att allt ska se enhetligt ut hemma i köket, kan du välja en integrerad diskmaskin med en specifik design som matchar resten av ditt köksskåp.

Att rengöra diskmaskinen

Efter att du har tömt disken kan det vara bra att ta en sekund för att rengöra diskmaskinen. Torka av insidan, ta bort skräp från filtret och kör ett rengöringsprogram om det behövs för att se till att din diskmaskin fungerar ordentligt. Vanligtvis rekommenderas en djuprengöring en gång var sjätte månad, medan ett självrengörande program bör köras varje månad. Matrester och bakterier kan annars ansamlas i diskmaskinen och orsaka dålig lukt och hälsoskadliga förhållanden. Att regelbundet underhålla din diskmaskin är viktigt för att öka maskinens livslängd. Detta framgår tydligt i studier som gjorts på de gummipackningar som finns i diskmaskiner vilka kan bli en naturlig grogrund för bakterier.


FAQ

Spelar det någon roll hur man fyller en diskmaskin?
Ja, det spelar roll hur man fyller en diskmaskin. En korrekt fylld diskmaskin garanterar att disken rengörs noggrant och att diskmaskinen fungerar effektivt. Skrapa och skölj först bort matrester, sortera sedan tallrikar efter storlek och typ och använd diskmaskinens hyllor för att placera dem rätt.
Hur fylld ska en diskmaskin vara?
En diskmaskin ska vara fylld till max, men inte överfylld. Det är viktigt att lämna tillräckligt med utrymme mellan tallrikar och redskap för vatten att rinna fritt så det kan nå alla ytor. En överfylld diskmaskin kan leda till dålig rengöring, slöseri med vatten och energi samt skador på själva diskmaskinen. För att säkerställa maximal effekt och bästa rengöringsprestanda rekommenderas cirka två centimeters avstånd mellan varje föremål och redskap i diskmaskinen.

Betygsätt den här artikeln

Klicka på en stjärna för att betygsätta