Guide – så rengör du din dammsugare i fem enkla steg

Enligt vår research och analys Vi har gjort ett urval av produkter som fått höga poäng på de parametrar vi bedömt dem på, vilket betyder att vi inte tillhandahåller en uttömmande lista över alla produkter på marknaden.

Artikeln är en annons

Dammsugare är en hushållsapparat som återfinns i stort sett i varje hem och som har hjälpt oss att hålla golv och andra ytor rena och fria från smuts, damm och skräp i årtionden. Dammsugare är konstruerade för att underlätta städningen i hemmet, men även de kan med tiden bli smutsiga och igentäppta, vilket minskar deras effektivitet. Om du vill att din dammsugare ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du underhåller den regelbundet.

I den här guiden går vi igenom steg för steg hur du bör gå till väga för att rengöra din dammsugare. Vi tar upp allt du behöver veta, från instruktioner om hur du rengör slangen och filtret till hur ofta du bör rengöra din maskin. Utöver att gå igenom hur du ser till att din dammsugare är i toppskick, ger vi dig också tips på hur du återvinner och gör dig av med din dammsugare när den har gjort sitt. 


Rengöring av din dammsugare i fem enkla steg

 1. Töm dammbehållaren eller byt dammsugarpåsen: Se till att göra det regelbundet för att upprätthålla dammsugarens effektivitet.
 2. Rengör dammsugarens filter: Filtret kan bli igensatt över tiden och minskar dammsugarens effektivitet. Rengör det med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel, låt det sedan torka helt innan det placeras tillbaka.
 3. Rengör dammsugarens borstrulle: Borstrullen kan bli trasslig med hår och damm. Stäng av dammsugaren och använd en sax för att klippa bort oönskat material.
 4. Rengör dammsugarmunstycket: Använd en fuktig trasa för att avlägsna smuts och skräp. För svåra fläckar, använd en blandning av varmt vatten och milt rengöringsmedel, skölj noggrant och låt det lufttorka helt.
 5. Förvara dammsugaren korrekt: Förvara den på ett torrt och svalt ställe, ur direkt solljus och värme. Se till att den är avstängd och urkopplad innan du ställer undan den.

 Så rengör du din dammsugare

Över tid ansamlas lätt smuts, damm och skräp i din dammsugare, vilket kan minska dess sugkraft och skada maskinen. Vi har därför gjort en guide där vi går igenom steg för steg hur du bör gå till väga för att rengöra din dammsugare, inklusive tips på hur du rengör maskinens filter, borstrulle och munstycken. Oavsett om du har en dammsugare med påse eller löstagbar dammbehållare, bör dessa steg kunna hjälpa dig att hålla din dammsugare i toppskick.

Steg 1: Töm dammbehållaren eller byt dammsugarpåse

Det första steget för att rengöra din dammsugare är att tömma dammbehållaren eller att byta dammsugarpåse. Genom att underhålla din dammsugare regelbundet, ser du till att hålla din dammsugare effektiv och förhindrar att den förlorar sugkraft. 

För dammsugare utan påse

 • Stäng av dammsugaren och koppla ur den från eluttaget
 • Leta upp dammbehållaren och lossa den från dammsugaren
 • Håll behållaren över en soptunna och öppna behållarens botten
 • Töm innehållet i soptunnan
 • Tvätta behållaren med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel för att få bort skräp eller smuts som blivit kvar
 • Låt behållaren torka helt och hållet innan du sätter tillbaka den i dammsugaren

Tips! Handdammsugare kommer oftast utan påse och samlar istället upp smuts i en liten behållare som töms regelbundet. 

För dammsugare med påse

 • Stäng av dammsugaren och koppla ur den från eluttaget
 • Lossa dammsugarpåsen från dammsugaren
 • Släng den fulla påsen och sortera den enligt din dammsugares anvisningar
 • Öppna en ny dammsugarpåse och sätt in den i dammsugaren enligt modellens anvisningar
 • Stäng påsen ordentligt och sätt tillbaka den i dammsugaren

Om du är nyfiken på ett modernare sätt att städa på, kan du läsa vidare här om marknadens bästa robotdammsugare. Många robotdammsugare tömmer sina dammbehållare på egen hand i sin dockningsstation, där ett sopkärl samlar upp allt skräp. Istället för att tömma sopkärlet varje gång du dammsuger behöver du bara byta påsen i dockningsstationen när den är full.

Steg 2: Så rengör du dammsugarfiltret

Dammsugarfiltrets jobb är att fånga upp skräp, smuts och andra dammpartiklar när du dammsuger. Över tid blir filtret ofta igensatt av smuts, vilket kan minska dammsugarens sugkraft. För att rengöra filtret följer du anvisningarna för din dammsugare. Oftast innebär det att du försiktigt lossar filtret, knackar på det för att få bort lös smuts, och tvättar det sedan med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Det är viktigt att du låter filtret torka helt och hållet innan du sätter tillbaka det i dammsugaren igen.

Steg 3: Så rengör du din dammsugares borstrulle

Borstrullen är den roterande borste som sitter i botten på din dammsugares munstycke. Den hjälper främst till att att borsta upp lös smuts och skräp från mattfibrer, vilket underlättar att få bort damm och att städa ordentligt. För att rengöra borstrullen rekommenderar vi att du först stänger av dammsugaren och sedan tar hjälp av en sax för att klippa bort hår och damm som trasslat in sig och som är lindat runt borsten.

Steg 4: Så rengör du dammsugarmunstycket 

Börja med att torka av dammsugarmunstycket med en fuktig trasa för att få bort smuts och skräp. Om det finns synligt skräp eller hår som trasslat in sig runt dammsugarmunstycket kan du använda en sax eller pincett för att ta bort det. Med en mjuk trasa tar du sedan försiktigt bort smuts eller skräp som har ansamlats på dammsugarmunstycket. För fläckar som är svåra att få bort kan du använda en blandning av varmt vatten och milt rengöringsmedel. Se till att skölja dammsugarmunstycket noggrant och att låta det lufttorka helt innan du använder det igen.

Steg 5: Så förvarar du din dammsugare

När du har rengjort din dammsugare bör du förvara den på ett torrt och svalt ställe, ur direkt solljus och värme. Se även till att dammsugaren är avstängd och urkopplad innan du ställer undan den.

Det är viktigt att din dammsugare är ren och fri från skräp för att den effektivt ska kunna ta upp nya dammpartiklar när det är dags för nästa rengöring. Det kan därför vara bra att ha koll på och förstå din dammsugares dammupptagningseffektivitet. Här kan du läsa mer hur man kan gå till väga för att bestämma upptagningseffektiviteten hos dammsugarens olika komponenter.


Hur ofta bör du rengöra din dammsugare?

Hur ofta du bör rengöra din dammsugare beror på flera faktorer, bland annat hur ofta den används, vilken typ av dammsugare det är och vilken typ av ytor som ska rengöras. Generellt sett bör du rengöra din dammsugare minst en gång i månaden. Nedan följer några specifika riktlinjer för hur ofta och när du bör rengöra din dammsugares olika delar:

 • Dammsugrfiltret: Om du dammsuger hemmet varje vecka bör du rengöra eller byta ut ditt dammsugarfilter minst en gång var tredje månad. Om du märker att sugkraften minskar bör du göra det oftare. Vissa filter som exempelvis HEPA-filter, kan behöva rengöras eller bytas ut oftare.
 • Dammsugarslangen: Generellt sett bör din dammsugarslang rengöras varje månad, beroende på hur ofta du dammsuger.
 • Dammsugarmunstycke: Dammsugarmunstycket bör rengöras var tredje till var sjätte månad, eller oftare om du märker att det blir smutsigt snabbt eller att det är igentäppt.
 • Borstrulle: Borstrullen på din dammsugare är den del där hår, damm och skräp lätt trasslar in sig. Därför rekommenderas du att se till att den är ren efter varje användning.

En dammsugare kan ha stor inverkan på luftkvaliteten i ditt hem. För att läsa med om hur det sker, kan du kika på det här testet där fyra dammsugare (Påslös dammsugare med tvättbart filter, våtdammsugare, dammsugare med påse och robotdammsugare med HEPA-filter) testades för utsläpp av partikelmassa och partikelantal.


Så gör du dig av med och återvinner din dammsugare

Dammsugare kan vara svåra att göra sig av med eftersom de innehåller en mängd olika material som kanske inte lämpar sig för vanlig sophantering. Här är några steg du kan följa för att göra dig av med din dammsugare på rätt sätt:

 • Kontrollera om dammsugaren fortfarande fungerar: Om dammsugaren fortfarande fungerar kan du överväga att donera den till välgörenhet eller ge den till någon som behöver den. Detta bidrar till att minska avfall och för vidare ett användbart föremål till någon mer behövande.
 • Kontrollera lokala bestämmelser: Olika regioner har olika regler för bortskaffande av elavfall, inklusive dammsugare. Innan du gör dig av med din dammsugare bör du kontrollera de lokala riktlinjerna för avfallshantering för att vara säker på att du går rätt till väga.
 • Ta bort eventuellt farligt material: Dammsugare kan innehålla farliga material som exempelvis batterier eller kvicksilver som måste hanteras på korrekt för att undvika miljöpåverkan. Om din dammsugare har ett uppladdningsbart batteri ska du ta bort det och göra dig av med det enligt tillverkarens anvisningar innan du gör dig av med dammsugaren.
 • Återvinn dammsugaren: Många dammsugare kan återvinnas, men det kanske inte är så enkelt som att bara köra dem till en återvinningscentral. Ring din lokala återvinningscentral för att ta reda på om dammsugare tas emot i ditt område och i så fall hur de ska återvinnas.
 • Gör dig av med icke återvinningsbara material på rätt sätt: Om din dammsugare inte kan återvinnas ska den sorteras som hushållsavfall. Se till att ta bort alla delar som kan vara återvinningsbara, som plast- eller metallhöljet, och återvinn dem separat.

Genom att följa dessa steg kan du hjälpa till att göra dig av med dammsugaren för att återvinna den på rätt sätt. Om du ska köpa en ny dammsugare bör du dessutom överväga att köpa en som är tillverkad i ansvarsfullt framtagna material och som är energisnål, eftersom detta kan bidra till att minska dess totala påverkan på miljön.


FAQ

Bör man dammsuga varje dag?
I allmänhet rekommenderas att man bör dammsuga en eller två gånger i veckan. Detta beror dock på flera faktorer, som storleken på ditt hem och hur många som bor där. Om du har mycket trafik och rörelse hemma, eller har husdjur kan du behöva dammsuga oftare,.
Hur ofta bör en dammsugare underhållas?
Dammsugare bör i allmänhet servas en gång om året, eller oftare om de används mycket. Det är också en bra idé att låta serva dammsugaren om den inte fungerar lika bra som tidigare, om den låter konstigt, eller om den avger konstiga lukter.

Betygsätt den här artikeln

Klicka på en stjärna för att betygsätta