Dammsugare med eller utan påse - vilken är bäst?

SENAST ÄNDRAD: maj 5, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

Är du på jakt efter en ny dammsugare, men känner dig överväldigad av det stora utbudet på marknaden? För att underlätta för dig själv rekommenderar vi dig att begränsa ditt urval till en av dessa två typer: dammsugare med eller utan påse. Men vad är egentligen skillnaderna mellan dessa två, och vilket alternativ är rätt för dig?

I den här artikeln tar vi en närmare titt på dammsugare både med och utan påse, samt undersöker hur de fungerar och vilka för- och nackdelar de har. Vi jämför dem även vad gäller underhåll och miljöpåverkan. Syftet med denna artikel är att du när du läst färdigt ska ha en bättre förståelse för bägge typer av dammsugare, för att kunna fatta ett välgrundat beslut om vilken variant du bör välja. Oavsett om du är ett ”städfreak”, eller helt enkelt bara vill hålla ditt hem rent och prydligt, bör du läsa vidare för att upptäcka vilken typ av dammsugare som passar bäst för dig och din livsstil.

Hur fungerar dammsugare med påse?

Dammsugare med påse har funnits i årtionden och är fortfarande ett populärt alternativ för hushåll som söker effektiva och pålitliga rengöringsmetoder. Dessa typer av dammsugare bygger på en enkel men effektiv konstruktion, där engångspåsar används för att samla in och behålla den smuts som sugs upp från golvet.

De består vanligtvis av fyra huvudkomponenter: en motor, ett filter, en påse och en slang med ett munstycke. Motorn producerar sugkraften, som i sin tur suger in luft och skräp genom munstycket och slangen och till sist in i påsen. Filtret, som vanligtvis är placerat mellan motorn och påsen, förhindrar att damm och allergener kommer ut i luften igen.

När smuts och damm samlas i påsen blir den efter hand full, vilket minskar dammsugarens sugkraft. Detta är även anledningen till att det är viktigt att regelbundet byta dammsugarpåse. Dammsugare med påse använder sig alltså av engångspåsar eftersom att den använda påsen måste avlägsnas från apparaten och ersättas med en ny för att göra dammsugaren redo för ytterligare rengöring. 

Fördelar med dammsugare med påse

 • Bekväm tömning – Eftersom dammsugarpåsarna är förslutna behöver man inte tömma den i en soptunna och riskera att damm och allergener släpps ut i luften igen – något som är särskilt lämpligt för allergiker eller personer med luftvägsproblem. Dammsugare med påse är dessutom i allmänhet mer effektiva när det gäller att suga upp och hålla kvar allergener.
 • Påsarna fungerar som ett filter – En annan fördel med att använda en dammsugare med påse är att påsarna fungerar som ett filter som fångar upp även de minsta partiklarna samt förhindrar att de cirkulerar tillbaka ut i luften. Eftersom luftkvaliteten i ditt hus är av yttersta vikt för ditt allmänna välmående är detta mycket fördelaktigt – inte minst för allergiker eller astmatiker.
 • Enkla att underhålla – Eftersom påsarna fungerar som ett filter finns det mindre behov av att rengöra dammsugarens inre komponenter, vilket kan spara både tid och ansträngning.
 • Bättre val för djuprengöring – Dammsugare med påse har vanligtvis en större kapacitet, vilket gör dem mer effektiva vid djuprengöring. Om ditt syfte med din dammsugare är att regelbundet rengöra ditt hem grundligt och minska risken för sjukdomar som influensa, rekommenderas en dammsugare med påse.

Nackdelar med dammsugare med påse

 • Löpande kostnad för påsarna – Även om det ursprungliga inköpspriset för en dammsugare med påse har tendens att vara lägre än för en modell utan, adderar den löpande kostnaden för inköp av dammsugarpåsar till det totala priset med tiden. 
 • Sugkraften minskas när påsen blir full – Detta innebär att dammsugaren inte är lika effektiv mot slutet av påsens livslängd vilket dessutom kan medföra mer frekventa byten av påsar.
 • Inte det mest miljövänliga alternativet – Dammsugarpåsar är engångsartiklar, innebär att de bidrar till avfall och utgör därför inte det mest miljövänliga alternativet. Vissa påsar är tillverkade av återvunna material, medan andra hamnar direkt på soptippen och bidrar till det globala avfallsproblemet.
 • Smutsig process att byta påse – När man tar bort en full påse från dammsugaren brukar en del damm och smuts komma ut, vilket kan vara problematiskt för allergiker eller personer med luftvägsproblem.

Typer av påsar som används i dammsugare med påse

Det finns en mängd olika påsar som kan användas, var och en med sina egna unika egenskaper och fördelar. Några av de vanligaste dammsugarpåsarna är:

 • Papperspåsar – Dessa är den vanligaste typen av dammsugarpåsar och är generellt sett de mest prisvärda. De är tillverkade av papper och är enkla att göra sig av med.
 • Tygpåsar – Dessa påsar är återanvändbara eftersom de kan tvättas för att sedan användas igen. De tenderar att vara dyrare än papperspåsar vid inköp, men är ett mer miljövänligt alternativ.
 • HEPA-påsar – Dessa påsar är utformade för att fånga upp även de minsta partiklarna, vilket gör dem lämpliga för allergiker eller personer med luftvägsproblem. De är dyrare än vanliga papperspåsar, men är oftast värda investeringen för personer med särskilda hälsotillstånd. För att få namnet “HEPA” måste filtren genomgå noggranna tester som garanterar att de kan fånga upp minst 99,97 % av partiklar på 0,3 mikrometer eller större, vilket leder till en förbättrad kvalitet på inomhusluften.

Hur fungerar dammsugare utan påse?

Till skillnad från dammsugare med påse, använder dammsugare utan påse inte engångspåsar för att behålla den uppfångade smutsen; istället använder de en kombination av filter och en dammbehållare.

Påslösa dammsugare består vanligtvis av fyra huvudkomponenter: en motor, ett filter, en dammbehållare och en slang med ett munstycke. Motorn generera sugkraften för att dammsugaren ska dra in luft och smuts genom munstycket och slangen och till sist in i dammbehållaren. Filtret, som vanligtvis är tillverkat av skum eller filt, separerar smutsen från luften innan den når dammbehållaren.

När dammsugaren fylls kan man enkelt tömma dammbehållaren genom att demontera den från dammsugaren och slänga innehållet i en soptunna. Vissa påslösa dammsugare har en knapp eller spak som gör den extra enkel att tömma, medan andra kräver manuell rengöring av filtret och dammbehållaren.

Fördelar med påslösa dammsugare

 • Kostnadsbesparingar – En av de främsta fördelarna med påslösa dammsugare är kostnadsbesparingen genom att slippa köpa ersättningspåsar. Med tiden kan detta innebära att man sparat stora summor – särskilt för hushåll som dammsuger ofta.
 • Påsarna tar aldrig slut – En annan fördel med att använda en påslös dammsugare är bekvämligheten med att inte behöva oroa sig för att påsarna ska ta slut – med en påslös modell kan användaren helt enkelt bara tömma dammsugaren vid behov för att sedan fortsätta städa.
 • Miljövänliga – Påslösa dammsugare är mer miljövänliga än dammsugare med påse, eftersom de producerar mindre avfall. Tack vare detta har de mindre påverkan på miljön.

Nackdelar med att använda dammsugare utan påse

 • Smutsig tömningsprocess – Påslösa dammsugare kan vara opraktiska att tömma, vilket är särskilt besvärligt om du är allergiker eller astmatiker. När du avlägsnar dammbehållaren från dammsugaren tenderar nämligen en del smuts och damm att cirkulera tillbaka ut luften, vilket kan utlösa allergi- eller astmasymptom.
 • Minskad sugkraft – När dammbehållaren når en viss nivå minskar apparatens sugkraft, vilket minskar dammsugarens allmänna effektivitet på samma sätt som för modeller med påse. 
 • Mindre kapacitet – Påslösa dammsugare har oftast en mindre kapacitet jämfört med modeller med påse, och om du har ett stort hem eller mycket mattor kan du därför behöva tömma dammsugaren ofta, vilket kan vara tidskrävande.

Typer av filtersystem i påslösa dammsugare

Det finns flera typer av filtreringssystem som används i påslösa dammsugare, var och en med sina egna för- och nackdelar. Några av de vanligaste typerna av filtreringssystem är:

 • Cyklonfiltrering – Denna typ av filtreringssystem använder centrifugalkraft för att separera smuts och damm från luften, vilket innebär att när luften sugs in i dammsugaren leds den genom en serie koner eller rör som får luften att snurra och som tvingar in den till behållarens ytterkanter, där det slutligen samlas i dammbehållaren.
 • Flerstegsfiltrering – När luften sugs in i dammsugaren passerar den en rad filter där varje filter fångar upp allt mindre partiklar. Det sista filtret fångar upp de minsta partiklarna samt hindrar alla från att nå ut i luften igen. De flesta avancerade påslösa dammsugare har ett HEPA-filter (High-efficiency particulate air). Detta fångar upp små skadliga partiklar som pollen, pälshår, rök och dammkvalster genom att tvinga luften genom ett finmaskigt nät. 
 • Tvättbart filter – Tvättbara filter kan återanvändas flera gånger och är därför ett mer miljövänligt alternativ än andra eftersom det minskar behovet av att köpa ersättningsfilter.

Faktorer att ha i åtanke när man ska välja en dammsugare med eller utan påse

När du ska att välja mellan en dammsugare med eller utan påse finns det inget enkelt svar på vilken som är bättre än den andra eftersom båda har sina egna för- och nackdelar. Vilket av dem som är det bästa valet för dig beror alltså på dina personliga preferenser och rengöringsbehov, men nedan går vi igenom några av de grundläggande skillnaderna och några faktorer att överväga för att göra ditt val enklare. 

 • Budget – Dammsugare med påse tenderar att vara billigare vid inköp, men kräver att du kontinuerligt köper nya påsar, medan påslösa dammsugare är dyrare vid inköp men kräver inga extrakostnader under användning.
 • Allergier och astma – Om du eller någon i ditt hushåll är allergiker eller astmatiker är förmodligen en dammsugare med påse bäst eftersom de är effektivare när det gäller att behålla allergener och damm i påsen.
 • Bekvämlighet – Påslösa dammsugare är mer bekväma, eftersom de inte kräver att du köper och byter ut engångspåsar. Däremot är tömningen av deras dammbehållare en relativt smutsig process, och du kan därför behöva rengöra eller byta ut filtret oftare.
 • Rengöringsprestanda – Både dammsugare med och utan påse har utmärkt rengöringsprestanda – effektiviteten varierar däremot beroende på modell.
 • Underhåll – Dammsugare med påse tenderar att kräva mindre underhåll, eftersom påsarna även fungerar som ett filter, och behöver därmed inte rengöras lika ofta som påslösa dammsugare.
 • Miljöpåverkan – Påslösa dammsugare anses i allmänhet vara mer miljövänliga, eftersom de inte kräver engångspåsar som måste kasseras. Filterna i de påslösa dammsugarna kan dock också bidra till avfall.

FAQ

Behöver dammsugare med påse ett HEPA-filter?
Det är inte alla dammsugare med påse som kräver HEPA-filter, men det kan vara fördelaktigt att använda ett sådant om du är allergiker eller har luftvägsproblem, eftersom att de kan fånga upp mindre partiklar samt förhindrar att de cirkulerar tillbaka ut i luften.
Förlorar dammsugare med påse sin sugförmåga?
Dammsugare med påse kan förlora sin sugförmåga om påsen är full eller om dess filter är blockerade. Genom att regelbundet byta påse och rengöra filterna bidrar du dock enkelt till att bibehålla apparatens starka sugkraft.
Vilken typ av dammsugare som är bättre än den andra beror främst på personliga preferenser och behov. Dammsugare med påse är mer hygieniska och enklare att tömma, medan påslösa dammsugare är bekvämare och mer kostnadseffektiva på lång sikt.
Är dammsugare med påse bättre för allergiker?
Ja, dammsugare med påse är bättre för allergiker eftersom de tenderar att vara mer effektiva på att hålla tillbaka allergener och damm då påsen fungerar som ett extra filter som fångar upp mindre partiklar samt hindrar dem från att cirkulera ut i luften igen.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta