Så säkerställer du att ditt kylskåp fungerar optimalt

SENAST ÄNDRAD: mars 22, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

Kylskåpet lever i hjärtat av köket och är en viktig apparat som håller vår mat och våra drycker kalla och fräscha. Eftersom kylskåpets arbete aldrig tar slut är det rätt rimligt att de förbruka en betydande mängd el för att bibehålla sin låga temperatur. Med det sagt är drar många kylskåp mer el än de skulle behöva, på grund av att vi hanterar dem fel. Den glada nyheten är dock att det är enkelt att optimera våra kylskåps effektivitet för att minimera energispill, och det kräver ingen kompromiss med dess kärnfunktion att hålla vår mat fräsch och sval.

I den här artikeln utforskar vi hur du kan gå tillväga för att öka effektiviteten på ditt kylskåp genom att bättre förstå hur dess elförbrukning fungerar och genom att optimera ditt kylskåps temperaturinställningar. Vårt mål är att ge dig en snabblektion i hur du bör hantera ditt kylskåp för att hålla nere din elräkning och minska ditt koldioxidavtryck, samtidigt som du håller din mat fräsch. 

Drar kylskåp mycket el?

Hur mycket ström ett kylskåp förbrukar kommer an på flera olika faktorer, bland annat storlek, modell, ålder och användningsvanor. Olika typer av kylskåp förbrukar el på olika sätt, men som regel förbrukar större modeller mer el än mindre modeller eftersom det krävs mer energi för att upprätthålla den låga temperaturen i ett större utrymme.

Även äldre modeller av kylskåp tenderar att vara mindre energieffektiva än nyare modeller, eftersom nyare modeller är utformade för att förbruka mindre el samtidigt som de ger samma kyleffekt. Om du har ett kylskåp som är över tio år gammalt är det inte ovanligt att det drar upp till tre gånger så mycket ström som en nyare modell.

Dina kylskåpsvanor kan även de påverka hur mycket ström ditt kylskåp förbrukar. Om du till exempel ofta öppnar och stänger kylskåpsdörren kan det öka strömförbrukningen. Detta beror på att varje gång dörren öppnas strömmar varm luft in i kylskåpet och kompressorn måste då arbeta hårdare för att återigen kyla luften. 

Strömförbrukningen för ett kylskåp mäts vanligtvis i watt eller kilowattimmar (kWh). I genomsnitt förbrukar ett kylskåp cirka 100-200 watt per timme. Det motsvarar cirka 1,5 till 2,5 kWh per dag eller 550 till 900 kWh per år. Den exakta mängden ström ett kylskåp förbrukar kan fastställas genom att kontrollera energimärkningen på apparaten eller genom att använda en elförbrukningsmätare.

Kylskåp står faktiskt för det mesta av elenergiförbrukningen i våra hem och det är därför viktigt att välja en energieffektiv modell, att bygga goda kylskåpsvanor, och att underhålla kylskåpet regelbundet.

Vilken temperatur bör du hålla i kylskåpet?

Temperaturintervallet i ett kylskåp är viktigt för att se till att lättfördärvliga livsmedel förvaras på rätt sätt och hålls fräscha under längre perioder. Det rekommenderade temperaturintervallet för ett kylskåp ligger mellan 1,7 och 4,4 °C, där 2,7 °C framhålls som den optimala temperaturen. Temperaturen i frysen bör ligga runt -18 °C.

Om temperaturen i kylskåpet är för hög kan det leda till att livsmedel förstörs snabbare, vilket leder till matsvinn och potentiella hälsorisker. Omvänt kan en för låg temperatur leda till att kylskåpet förbrukar mer energi än nödvändigt, vilket leder till högre elomkostnader.

För att hålla nere elkonsumtionen på ditt kylskåp bör du placera ditt kylskåp i en kallare del av huset, hålla det som mest 3/4 fullt för optimal funktion och se till att det avfrostas regelbundet. Eftersom olika faktorer påverkar kylskåpets temperatur, kan du genom att hålla temperaturen inom det rekommenderade intervallet säkerställa att kylskåpet fungerar effektivt och förbrukar mindre energi. 

För att kontrollera temperaturen i ditt kylskåp bör du regelbundet använda en termometer och justera temperaturinställningarna vid behov. Undvik dessutom att öppna kylskåpsdörren ofta, eftersom detta kan få temperaturen i kylskåpet att stiga, vilket leder till högre energiförbrukning. 

Nio sätt att förbättra effektiviteten på ditt kylskåp

  • Håll kylaggregatet rent – Spolarna på baksidan eller botten av ditt kylskåp ansvarar för att släppa ut den värme som apparaten genererar. Om de täcks av damm och skräp kan de inte utföra denna funktion lika effektivt, och kompressorn måste då arbeta hårdare för att hålla kylskåpet svalt. Att rengöra spolarna regelbundet, minst en gång var sjätte månad, kan förbättra kylskåpets effektivitet avsevärt.
  • Använd en termometer – Temperaturen i ditt kylskåp bör ligga mellan 1,7 och 4,4 grader. Att använda en termometer kan hjälpa dig att övervaka temperaturen och justera inställningarna därefter. Att hålla temperaturen lägre än nödvändigt kan öka energiförbrukningen.
  • Fyll inte kylskåpet för mycket… – Om kylskåpet är för fullt kan det hindra luftflödet och göra det svårare för den kalla luften att cirkulera ordentligt, vilket leder till varma fläckar och skämd mat. Organisera kylskåpet på ett sätt som gör att luften kan cirkulera fritt och undvik att fylla det för mycket.
  • … men låt inte kylskåpet stå tomt – Å andra sidan kräver ett tomt kylskåp mer energi att kyla ned än ett fullt. Detta beror på att luften i ett tomt kylskåp tenderar att cirkulera friare och behöver kylas ned mer varje gång dörren öppnas. Om du inte har tillräckligt med mat för att fylla kylskåpet kan du placera ut vattenkannor eller ispaket för att hjälpa till att hålla temperaturen nere.
  • Håll gummilisterna rena och täta – Gummilisterna runt kylskåpsdörren fungerar som tätningar för att hålla ute varm luft från kylskåpet och kall luft från att komma in. Om de gummilisterna är smutsiga eller lösa kan de inte göra sitt jobb lika effektivt och kylskåpet måste då arbeta hårdare för att hålla temperaturen. Rengör tätningarna regelbundet och kontrollera att de sluter tätt genom att stänga dörren med en sedel. Om du lätt kan dra ut sedeln behöver tätningarna justeras.
  • Låt varm mat svalna – Om du lägger varm mat i kylskåpet höjer du temperaturen i kylskåpet, och kompressorn måste då arbeta hårdare för att kyla ned maten. Låt varm mat svalna till rumstemperatur innan du ställer in den i kylskåpet.
  • Använd rätt behållare – Om du använder lufttäta behållare kan du hålla maten fräsch längre och förhindra att lukter sprids. Glasbehållare är bättre än plast eftersom de är mindre porösa och inte behåller fläckar och lukter.
  • Använd kylskåpets energisparfunktion – Många moderna kylskåp har energisparfunktioner som automatisk avfrostning, energisparläge och temperaturlarm. Läs bruksanvisningen för att lära dig hur du använder dessa funktioner och drar nytta av dem.
  • Håll kylskåpet borta från värmekällor – Ditt kylskåp bör placeras en bit bort från direkt solljus, värmekällor som ugnar och områden med dålig ventilation. Värmekällor kan tvinga kylskåpet att arbeta hårdare för att hålla sin låga temperatur, vilket leder till ökad energiförbrukning.

FAQ

Hur mycket effekt kräver ett kylskåp?
I genomsnitt använder ett kylskåp mellan 100 och 200 watt per timme. Den exakta mängden effekt ett visst kylskåp kräver kan dock variera beroende på storlek, modell, ålder och dina användningsvanor.
Vilken är den effektivaste kylskåpstemperaturen?
Den mest effektiva kylskåpstemperaturen ligger mellan 1,7 och 4,4 °C. Genom att hålla kylskåpets temperatur inom detta intervall kan du bidra till att minska kylskåpets energiförbrukning och även se till att mer ömtåliga livsmedel förvaras på rätt sätt.
Fungerar ett kylskåp bättre fullt eller tomt?
Ett kylskåp fungerar bättre när det är ungefär 3/4 fullt eftersom det bidrar till att kylskåpet håller en stabilare temperatur. Det är viktigt att inte fylla kylskåpet för mycket, eftersom det kan hindra flödet av kall luft och minska kylsystemets effektivitet. I ett tomt eller nästan tomt kylskåp finns mindre termisk massa som kan absorbera och lagra den kalla luften. Detta innebär att när dörren öppnas kommer varm luft in i kylskåpet och kylsystemet måste arbeta hårdare för att få ner temperaturen till den önskade nivån igen.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta