IPL-hårborttagning – Så lyckas du med IPL hårborttagning i hemmet

SENAST ÄNDRAD: januari 11, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

Hårborttagning med IPL, vilket står för Intense Pulsed Light, är en populär kosmetisk procedur som används för att minska oönskat kroppshår. Metoden använder högintensiva ljusvågor som avges från en handhållen enhet som riktar sig mot och förstör hårsäcken. Till skillnad från laserhårborttagning som använder en enda våglängd av ljus, använder IPL ett brett spektrum som kan behandla ett större hudområde på kortare tid. Detta resulterar i mindre hårväxt över tid och ett jämnare hudutseende. Hur effektiv IPL är beror dock på flera faktorer, exempelvis hårets och hudens färg, vilket stadium hårväxten befinner sig i, och vilket område som behandlas.

Under de senaste åren har IPL-hårborttagning hemma sett en betydande ökning i popularitet. Detta beror på ett antal faktorer. För det första har den tekniska utvecklingen gjort det möjligt att använda säkra, effektiva och användarvänliga IPL-apparater direkt i hemmet. För det andra gör bekvämligheten och den kostnadsbesparande aspekten av hemmabehandlingar dem till ett attraktivt alternativ för många. Med en hektisk vardag kan det ofta vara svårt att boka och hålla regelbundna möten på en klinik. IPL-enheter för hemmabruk är en bra lösning på detta problem och gör det möjligt för användare att utföra behandlingar när det passar dem. Även om den initiala kostnaden för en IPL-enhet kan vara relativt hög, är det ofta betydligt billigare på lång sikt jämfört med den kumulativa kostnaden för professionella salongs- eller klinikbesök. Dessa faktorer har lett till en kraftig ökning av populariteten för IPL-hårborttagningsbehandlingar i hemmet.

Så fungerar IPL-hårborttagning

IPL-tekniken (Intense Pulsed Light) fungerar genom att ett bredspektrum ljus riktas mot huden och angriper pigmentet i hårstråna (melanin). När ljusenergin absorberas av håret omvandlas den till värmeenergi, vilket skadar hårsäcken. Denna störning hämmar framtida hårväxt, vilket resulterar i mindre hår över tid. Det är viktigt att notera att eftersom IPL riktar in sig på melanin är den mest effektiv på personer med mörkt hår och ljusare hudtoner.

Till skillnad från andra hårborttagningsmetoder som rakning eller vaxning, riktar sig IPL mot hårsäcken, vilket ger en långsiktig lösning för hårreducering. Vid rakning skärs håret bara av på hudnivå, vilket leder till snabb återväxt och ofta stubb inom en eller två dagar. Vaxning, å andra sidan, tar bort håret från roten, vilket fördröjer återväxten, men kan vara smärtsamt och ibland orsaka inåtväxande hårstrån eller hudirritation. IPL-behandlingar är däremot ett mindre smärtsamt alternativ med långvariga resultat. Det krävs dock vanligtvis flera behandlingar för att uppnå optimala resultat.

IPL erbjuder många fördelar. Det kan vara en mer kostnadseffektiv och bekväm metod över tid, särskilt för dig som väljer hemmabaserade behandlingar. Det är en relativt smärtfri procedur jämfört med vaxning, och när den används korrekt kan den resultera i permanent hårreducering. Dessutom är den mångsidig och kan användas på olika delar av kroppen, inklusive ansikte, underarmar, ben och bikinilinje.

Så förbereder du dig för IPL-hårborttag

 • Genomför ett lapptest för att kontrollera hudens känslighet: Innan du använder enheten på ett stort område rekommenderas att du gör ett lapptest. Detta innebär att du behandlar ett litet, diskret hudområde och väntar i 24 timmar för att observera eventuella biverkningar. Om det uppstår rodnad, sveda, klåda eller andra tecken på irritation bör du avbryta behandlingen och kontakta en hudläkare.
 • Välja rätt IPL-enhet för hemmabruk: Marknaden är översvämmad av olika modeller och märken av IPL-enheter, alla med olika funktioner och pris. När du väljer en apparat bör du ta hänsyn till faktorer som säkerhetscertifieringar, antal intensitetsnivåer, din hud- och hårfärg, samt ljuspatronens förväntade livslängd. Att läsa recensioner och söka råd från en hudvårdsexpert kan vara till hjälp.
 • Förbered behandlingsområdet: Före behandlingen ska huden vara ren och fri från makeup, lotion och andra hudvårdsprodukter. Håret på behandlingsområdet ska vara rakat, inte vaxat eller plockat, eftersom IPL-enheten riktar in sig på melaninet i håret under hudytan. Det är också viktigt att undvika solexponering eller solbränna i minst två veckor före och efter behandlingen, eftersom solbränd hud kan öka risken för brännskador och hyperpigmentering.
 • Förstå kontraindikationer och säkerhetsåtgärder: Det är viktigt att vara medveten om i vilka situationer IPL inte bör användas. Dessa inkluderar graviditet och amning, vissa medicinska tillstånd, såsom hudcancer eller epilepsi, och vissa mediciner, såsom isotretinoin för akne eller fotosensibiliserande mediciner. Läs alltid tillverkarens riktlinjer noggrant och rådfråga en vårdgivare om du är osäker. Använd enheten i ett väl upplyst rum så att du tydligt kan se det område du behandlar, och använd den aldrig på ögonen eller omgivande områden.

Använda IPL-hårborttagning hemma

För en stegvis guide i hur du använder en IPL-enhet, bör du börja med att ställa in enheten enligt tillverkarens instruktioner, följt av att välja lämplig intensitetsnivå för din hud- och hårtyp. När enheten är inställd placeras den på huden och avger ljuspulser, medan du systematiskt flyttar den från en sektion till nästa och ser till att alla önskade områden täcks.

 • Ställ in enheten: Se till att enheten är fulladdad eller ansluten till en strömkälla enligt tillverkarens anvisningar. Om enheten har en utbytbar lampa, se till att den är korrekt monterad.
 • Välja lämplig intensitetsnivå: De flesta IPL-apparater har olika intensitetsnivåer. Börja med den lägsta nivån för din första session och öka intensiteten gradvis om du inte upplever något obehag eller några biverkningar. Intensitetsnivån bör baseras på din komfort och tillverkarens riktlinjer för hud- och hårfärg.
 • Positionera enheten och behandla huden: Placera apparatens behandlingsfönster stadigt mot huden så att ljuset kan tränga in ordentligt. Se till att apparaten är vinkelrät mot huden för optimal kontakt. Tryck på knappen för att utlösa en ljusblixt.
 • Gå vidare till nästa område: Lyft enheten från huden och placera den på nästa område som du vill behandla, något överlappande med den föregående punkten för att säkerställa fullständig täckning. Fortsätt med denna process tills du har täckt hela det område du vill behandla.

Tips för att maximera effektivitet och komfort

 • Säkerställ jämn täckning och överlappande områden: För att säkerställa att alla hårsäckar behandlas bör du se till att täcka alla delar av huden. En vanlig teknik är att använda ett rutmönster eller att låta ljusblixtar överlappa mellan blixtarna.
 • Justera intensiteten för olika kroppsdelar: Olika delar av kroppen har olika känslighetsnivåer. Du kan behöva sänka intensiteten vid behandling av känsliga områden som bikinilinjen eller underarmarna jämfört med områden som benen eller armarna.
 • Hantera smärta och obehag under behandlingen: IPL-behandlingar orsakar i allmänhet minimalt obehag, men alla har olika smärttolerans. Om du tycker att behandlingen är smärtsam kan du försöka sänka intensitetsnivån. Vissa enheter har också en kylfunktion eller kan användas med kylgel för att minimera obehag.
 • Rekommenderat behandlingsschema och behandlingstid: Vanligtvis kan man se de första resultaten efter tre till fyra behandlingar, med behandlingar varannan vecka. Detta kan dock variera beroende på individuell hårväxt och den specifika enhet som används. Efter cirka åtta till tio behandlingar bör hårväxten ha minskat avsevärt, men underhållsbehandlingar var fjärde till sjätte vecka kan fortfarande behövas. Se alltid tillverkarens anvisningar för det rekommenderade behandlingsschemat.

Eftervård och underhåll

Efter varje IPL-behandling är det viktigt att ta väl hand om huden för att säkerställa dess välbefinnande och för att maximera behandlingens effektivitet. Här är några tips för eftervård:

Vård efter behandlingen för att lugna huden:

Efter varje IPL-session är det normalt att huden känns lite varm, ungefär som vid en mild solbränna. Att applicera en kylande gel eller aloe vera kan hjälpa till att lugna huden och minska eventuell rodnad eller svullnad. Detta ger en lugnande effekt och främjar hudens återhämtning. Dessutom är det lämpligt att undvika varma bad, bastu eller intensiv träning som kan orsaka svettningar under 24 timmar efter behandlingen, eftersom detta kan irritera huden ytterligare.

Undvik solexponering och använd solskyddsmedel:

Huden kan bli känsligare för solen efter IPL-behandlingar. Det är viktigt att undvika solexponering i minst två veckor efter behandlingen. Om du ändå är ute bör du se till att använda ett bredspektrumsolskydd med minst SPF 30. Detta skyddar inte bara huden mot solskador utan hjälper också till att förebygga eventuell hyperpigmentering som kan orsakas av IPL-behandlingen. Att skydda huden mot solen hjälper till att bibehålla de önskade resultaten och din allmänna hudhälsa.

Upprätthåll regelbundna sessioner för optimala resultat:

Kontinuitet är nyckeln till att uppnå bästa resultat med IPL-hårborttagning. Det är viktigt att fortsätta med de behandlingssessioner som rekommenderas i enhetens användarhandbok. Vanligtvis innebär detta att du planerar in behandlingar varannan till var fjärde vecka under de första månaderna, beroende på din hår- och hudtyp. När hårväxten börjar avta kan du börja förlänga tiden mellan behandlingarna. Om du följer det rekommenderade behandlingsschemat får du de mest effektiva och långvariga resultaten.

Rengöring och underhåll av IPL-enheten:

För att din IPL-enhet ska fungera effektivt under lång tid är det viktigt att du rengör och underhåller den ordentligt efter varje användning. Se tillverkarens anvisningar för specifika riktlinjer. Rengöring innebär vanligtvis att du torkar av behandlingsfönstret med en alkoholfri torkduk eller en trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller att sänka ned enheten i vatten, eftersom det kan skada den. Förvara alltid enheten på en sval, torr plats iväg från direkt solljus för att skydda den från eventuella skador.

Felsökning och potentiella utmaningar

Flera problem kan uppstå när du använder en IPL-enhet hemma. Dessa inkluderar hudrodnad eller obehag under eller efter behandlingen, inkonsekventa resultat eller att enheten inte fungerar som förväntat.

Tips för felsökning och lösning av problem:

Vid hudrodnad eller obehag, försök att minska enhetens intensitet eller applicera en kylgel före och efter behandlingen. Om du ser ojämna resultat bör du se till att du följer det rekommenderade behandlingsschemat, täcker alla områden jämnt och använder rätt intensitet för din hud- och hårfärg. Om din enhet inte fungerar som förväntat kan du läsa användarhandboken eller kontakta tillverkarens kundtjänst för support.

Känna igen när professionell hjälp behövs:

Även om IPL-hårborttagning hemma i allmänhet är säkert, finns det tillfällen då professionell hjälp behövs. Om du upplever svår hudrodnad, en brännande känsla, blåsor eller andra biverkningar bör du sluta använda enheten och kontakta en vårdgivare. Om du har en hudsjukdom eller tar läkemedel som kan påverka hudens känslighet är det också bäst att söka professionell rådgivning innan du påbörjar en IPL-behandling.

Säkerhetsaspekter och kontraindikationer

Säkerheten bör alltid prioriteras när du använder en IPL-enhet. Här är några viktiga överväganden och kontraindikationer:

 • Hud- och hårfärg: IPL fungerar bäst på ljusa till mellanljusa hudtoner med mörkt hår, och är mindre effektivt för personer med mycket ljusblont, rött eller grått hår eftersom dessa hårfärger inte absorberar ljus lika bra. På samma sätt bör personer med mörk hudton vara försiktiga, eftersom mörkare hud kan absorbera mer ljusenergi och kan innebära en ökad risk för brännskador eller förändringar i hudpigmentering.
 • Känslighet och allergier: Om du har känslig hud eller kända allergier rekommenderas att du utför ett lapptest på ett litet, diskret område av huden och väntar i 24 timmar för att observera eventuella reaktioner innan full behandling.
 • Medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd kan göra IPL olämpligt eller potentiellt farligt. Dessa inkluderar hudsjukdomar som psoriasis eller eksem, autoimmuna sjukdomar, diabetes och vissa typer av hudcancer. Det är viktigt att rådfråga en vårdgivare om du har några kända medicinska tillstånd, innan du påbörjar en IPL behandling.
 • Medicinering: Vissa mediciner kan öka hudens känslighet för ljus, vilket gör IPL potentiellt osäkert. Dessa inkluderar vissa typer av antibiotika, antiinflammatoriska läkemedel och läkemedel som används för att behandla akne som isotretinoin.
 • Graviditet och amning: Även om inga definitiva studier visar att IPL är osäkert under graviditet eller amning, rekommenderas i allmänhet att undvika sådana behandlingar på grund av hormonella förändringar som kan påverka hudens känslighet och pigment.
 • Tatueringar och permanent makeup: Undvik att behandla områden med tatueringar eller permanent makeup, eftersom dessa områden absorberar mer ljusenergi, vilket kan leda till brännskador eller pigmentförändringar.
 • Solexponering: IPL bör inte användas på solbränd hud eller hud som nyligen blivit solbränd, vare sig från naturligt solljus eller solarium, eftersom detta kan öka risken för brännskador och pigmentförändringar.

Läs alltid bruksanvisningen eller de riktlinjer som medföljer din IPL-enhet, och om du är osäker bör du kontakta en vårdgivare.

FAQ

Hur fungerar en IPL-enhet?
IPL-tekniken (Intense Pulsed Light) fungerar genom att ett brett spektrum av ljus avges mot huden för att rikta in sig på hårets pigment (melanin). Ljusenergin absorberas av håret och omvandlas till värmeenergi, vilket skadar hårsäcken och hämmar framtida hårväxt.
Är IPL-behandling smärtsamt?
I allmänhet anses IPL-behandlingar inte vara smärtsamma, men känsligheten kan variera mellan olika individer. Vissa kan känna en varm känsla eller ett lätt stick, liknande känslan av ett gummiband som knäpps mot huden.
Hur ofta bör jag använda min IPL-enhet?
Det rekommenderas vanligtvis att du använder din IPL-enhet varannan vecka under de första två till tre månaderna. När hårväxten har minskat märkbart kan behandlingarna minskas till en gång i månaden eller ännu mer sällan för underhåll.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta