Smartwatch-säkerhet – Så skyddar du din smartklocka och din data

SENAST ÄNDRAD: februari 22, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

Smartklockor är en bärbar teknikprodukt som kan utföra många av funktionerna hos en smartphone, som att ta emot samtal, skicka meddelanden, övervaka hälsodata och träning och få tillgång till internet. Smartwatches blir allt populärare tack vare sin praktiska och bärbara teknik, men de kan också medföra säkerhetsrisker. I takt med att smartklockorna blir mer avancerade samlar de in och lagrar mer känslig information om sina användare, inklusive personliga och ekonomiska uppgifter. Därför är det viktigt att säkra en smartwatch som skyddar din integritet och förhindrar dataintrång. En säkerhetsöverträdelse på en smartwatch som är kopplad till en smartphone eller andra enheter kan dessutom även äventyra dessa enheter.

Syftet med den här artikeln är att ge information och tips på hur du skyddar din smartwatch från säkerhetshot. Vi beskriver de olika typer av säkerhetshot som smartklockor är mottagliga för, de säkerhetsåtgärder som kan vidtas för att mildra dem och går dessutom igenom bästa praxis för att säkerställa att din smartwatch är säker. Syftet är att ge dig och andra användare av smartklockor den kunskap du behöver för att skydda din bärbara enhet och din data från potentiella säkerhetsöverträdelser.

Typer av säkerhetshot mot smartwatches

Smartklockor har många fördelar, men de står också inför olika säkerhetshot, bland annat:

 • Skadlig programvara och virus: Smartklockor kan vara sårbara för skadlig kod och virus, precis som alla andra datorsystem. Skadlig kod kan infektera smartklockan via osäkra appar, e-postbilagor eller nedladdningar. Skadlig programvara kan ge angripare tillgång till känsliga uppgifter, stjäla lösenord och möjliggöra obehörig åtkomst.
 • Fysisk säkerhet: Eftersom smartklockor bärs på handleden kan de utsättas för risk för fysisk stöld eller förlust. Om smartklockan inte är lösenordsskyddad kan alla som hittar den komma åt den data som finns lagrad på den. Fysisk säkerhet är särskilt viktigt när det gäller kontaktlösa betalningsfunktioner, som kan missbrukas om en smartwatch hamnar i fel händer.
 • Osäkrad internetanslutning: Många smartwatches kan ansluta till internet via Wi-Fi, Bluetooth eller mobildata. Men om anslutningen är osäker kan den fångas upp av hackare som på så sätt kan stjäla känslig information som lösenord och kreditkortsuppgifter.
 • Obehörig åtkomst: Om en smartwatch inte är tillräckligt säkrad kan vem som helst komma åt den och dess data. Det kan handla om främlingar som får tag på klockan, eller till och med vänner eller familjemedlemmar som använder klockan utan tillstånd.
 • Dataintrång: Smartwatches lagrar och överför känsliga uppgifter, som kreditkortsuppgifter och hälsoinformation. Om en smartklocka inte är tillräckligt säker kan denna information stjälas av hackare, vilket innebär en risk för användarens integritet och säkerhet.

Säkerhetsåtgärder för smartwatches

För att skydda dig mot säkerhetshot på din smartwatch kan du behöva vidta några säkerhetsåtgärder. Här är några av de mest effektiva sätten att säkra en smartwatch:

 • Lösenordsskydd: En av de mest grundläggande säkerhetsåtgärderna är lösenordsskydd. Genom att skapa ett starkt lösenord som inte är lätt att gissa sig till kan du förhindra obehörig åtkomst till din smartwatch. Det är viktigt att använda ett annat lösenord för smartklockan än för andra enheter och onlinekonton för att förhindra att hackare får tillgång till andra data.
 • Tvåfaktorsautentisering: Tvåfaktorsautentisering (2FA) lägger till ett extra lager av säkerhet till en smartklocka. Den kräver en andra form av autentisering, som ett fingeravtryck eller en kod som skickas till en smartphone, för att få tillgång till smartklockan. Detta bidrar till att säkerställa att endast den behöriga användaren kan komma åt smartklockan och dess data.
 • Kryptering: Det är en kraftfull säkerhetsåtgärd som kan skydda data som lagras på en smartwatch från obehörig åtkomst. Genom att kryptera data blir de oläsliga utan en dekrypteringsnyckel, vilket säkerställer att känslig information är säker även om den hamnar i fel händer.
 • Fjärradering: Om en smartwatch tappas bort eller blir stulen kan fjärradering användas för att radera all data från enheten. Detta kan förhindra att obehöriga användare får tillgång till känslig information. Fjärradering kan göras med hjälp av en app på användarens smartphone eller via inställningarna på en smartwatch.
 • Regelbundna uppdateringar: Att hålla programvaran på din smartwatch uppdaterad är avgörande för att upprätthålla dess säkerhet. Uppdateringar innehåller ofta buggfixar och säkerhetspatchar som åtgärdar känd sårbarheter. Genom att regelbundet uppdatera din smartwatch kan du skydda dig mot nyupptäckta säkerhetshot.
 • Behörigheter för appar: Vissa appar kräver åtkomst till känsliga uppgifter, till exempel plats- eller hälsoinformation. Det är viktigt att noggrant granska de behörigheter som varje app begär och endast ge åtkomst till nödvändiga uppgifter. Detta kan förhindra att appar får tillgång till känsliga uppgifter utan användarens vetskap.

Bästa praxis för att skydda din smartwatch

För att skydda dig mot dessa hot bör du följa bästa praxis för att se till att din smartwatch och dess data är säkra. En av de bästa metoderna är att välja ett välrenommerat varumärke och säljare, eftersom detta kan bidra till att säkerställa att smartklockan har genomgått korrekta säkerhetstester och inte har manipulerats. Att hålla programvaran uppdaterad är en annan viktig åtgärd för att skydda din smartwatch. Att regelbundet installera programuppdateringar är avgörande för att upprätthålla smartwatchens säkerhet, eftersom uppdateringar ofta innehåller buggfixar och säkerhetspatchar som åtgärdar kända sårbarheter. 

Dessutom bör du vara försiktig med appar från tredje parter, eftersom de kan utgöra en säkerhetsrisk om de inte är ordentligt kontrollerade. Det är viktigt att granska en apps behörigheter innan du laddar ned den och att bara ge åtkomst till nödvändig data. Att använda starka lösenord är också avgörande för säkerheten på din smartwatch. Ett starkt lösenord som inte är lätt att gissa sig till kan förhindra obehörig åtkomst till en smartwatch och dess data. Det rekommenderas att använda ett annat lösenord för smartklockan än för andra enheter och onlinekonton, och att aktivera tvåfaktorsautentisering för ytterligare säkerhet.

Du bör också undvika offentligt Wi-Fi för att förhindra att hackare fångar upp data som överförs via osäkra nätverk, särskilt vid åtkomst till känsliga data som finansiell information. Fysisk säkerhet är också viktigt, och att du håller din smartwatch nära dig och att du inte lämnar den obevakad på offentliga platser. Om en smartklocka tappas bort eller blir stulen kan fjärradering användas för att radera alla data från enheten.

FAQ

Smartklockor kan samla in och lagra känslig information om sina användare, till exempel personliga och ekonomiska uppgifter. Om denna information hamnar i fel händer kan den användas för skadliga ändamål, till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.
Kan en smartklocka hackas?
Smartklockor är sårbara för olika säkerhetshot, till exempel skadlig kod och virus, fysiska säkerhetsöverträdelser, osäkra internetanslutningar, obehörig åtkomst och dataintrång. Hackare kan utnyttja dessa sårbarheter för att få tillgång till känsliga uppgifter som lagras på smartklockan, som personlig och ekonomisk information.
Hur blir enheter med smart-teknik hackade?
Smarta enheter kan hackas via skadlig kod och virus, nätfiskeattacker, osäkra Wi-Fi-anslutningar och sårbarheter i programvara/hårdvara. För att förhindra hackning bör användarna följa bästa praxis, till exempel att använda starka lösenord, aktivera tvåfaktorsautentisering och hålla programvaran uppdaterad.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta