Hur använder man ljusterapilampor för att uppnå optimal hälsa?

SENAST ÄNDRAD: januari 11, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

Ljusterapi är en icke-invasiv och naturlig behandlingsform som har blivit mycket populär tack vare dess förmåga att förbättra både fysiska och psykiska hälsotillstånd. 

Som ett resultat av denna behandling kan man uppleva en rad fördelar, inklusive förbättrad sömnkvalitet, ökade energinivåer, minskade symtom på depression och ångest samt förbättrad hudhälsa. Med den ökade forskningen som bekräftar dess effektivitet blir ljusterapi ett alltmer uppskattat sätt att förbättra människans allmänna hälsa och välbefinnande.

I den här artikeln kommer vi att undersöka grunderna i ljusterapi och hur den kan användas för att åstadkomma optimal hälsa.

Hur fungerar ljusterapi?

Ljusterapi fungerar genom att utsätta användaren för starkt ljus som efterliknar naturligt utomhusljus. Människokroppen har nämligen en inre klocka, även känd som den cirkadiska rytmen, som reglerar när vi känner oss vakna och när vi känner oss sömniga. De naturligt utomhusljuset hjälper till att ställa om denna inre klocka, men i dagens samhälle tillbringar många stor del av deras vardag inomhus och får därför inte tillräckligt med exponering av naturligt ljus – och det är då ljusterapi kommer in händigt.

Det ljus som används i ljusterapi är vanligtvis mellan 2 500 och 10 000 lux, vilket är mycket ljusare än typisk inomhusbelysning. Genom att använda ljusterapi kan användare uppleva förbättrad sömnkvalitet, ökade energinivåer, minskade symtom på depression och ångest samt förbättrad hudhälsa.

Att förstå ljusterapilampor

Olika typer av ljusterapilampor 

Ljusterapilampor finns i olika former och designer, bland annat fullspektrum-lampor, dagsljuslampor, lampor för simulering av gryning och färgterapi-lampor. 

 • Fullspektrum-lampor ger ett brett intervall av ljusfrekvenser som liknar naturligt utomhusljus. 
 • Dagsljuslampor ger ett klart vitt ljus som liknar naturligt dagsljus. 
 • Lampor som simulerar gryning efterliknar den gradvisa ljusförändring som sker vid soluppgång och solnedgång och bidrar till att förbättra användarens sömnkvalitet. 
 • Färgterapi-lampor ger specifika färger av ljus, till exempel blått eller rött, eftersom olika färger på ljus har olika effekter på kroppen. 

Vikten av att välja rätt färgtemperatur och intensitet

Färgtemperaturen och intensiteten hos ljuset från en ljusterapilampa kan ha stor betydelse för dess effektivitet. Ljusets färgtemperatur mäts i Kelvin (K) och sträcker sig från varmt gult till kallt blått.

Rätt färgtemperatur beror på individens specifika behov samt tiden på dygnet; till exempel kan varmt gult ljus, med en färgtemperatur på cirka 2 700 Kelvin, bidrar till att förbättra sömnkvaliteten och främja avslappning, medan kallt blått ljus, med en färgtemperatur på cirka 6 500 Kelvin, bidrar till att öka användarens energinivå, förbättra humöret och minska symtom på depression och ångest.

Intensiteten av ljuset från en ljusterapilampa mäts i lux, och en sådan bör tillhandahålla minst 2 500 lux för att vara effektiv. Vissa personer kan dock behöva mer eller mindre beroende på deras specifika behov. Personer med säsongsrelaterad depression (SAD) kan till exempel behöva intensivare ljusterapi än någon som bara använder lampan för att förbättra sin sömnkvalitet.

Hur använder man en ljusterapilampa?

Bästa tiden att använda en ljusterapilampa

Den bästa tidpunkten för att använda en ljusterapilampa beror på dina specifika behov och anledningen till att du använder lampan, men nedan nämns några exempel:

 • Säsongsrelaterad depression (SAD): Om du använder lampan för att behandla depression bör du använda den på morgonen i en halvtimme till en timme då detta kommer att hjälpa till att reglera din dygnsrytm samt förbättra ditt humör och dina energinivåer under hela dagen.
 • Förbättra sömnkvaliteten: Om du använder lampan för att förbättra din sömnkvalitet rekommenderas det att du använder den på kvällen i en halvtimme till en timme innan du går till sängs eftersom det hjälper till att förbereda din kropp för läggdags och bidrar på så sätt till en bättre nattsömn.
 • Öka energi och pigghet: Om du använder lampan för att öka din energi samt för att vara mer pigg och alert är det lämpligt att använda den på morgonen eller tidigt på eftermiddagen i 20-30 minuter. Den kommer då att öka dina energinivåer, förbättra ditt allmänna humör samt göra dig piggare under hela dagen. 

Rekommenderad användningstid

Den rekommenderade användningstiden för ljusterapilampor varierar beroende på individen och dennes specifika behov, men generellt sett ska man börja med en kortare användningstid på cirka 20-30 minuter, för att sedan gradvis öka tiden efter behov.

För vissa personer kan det räcka med att använda lampan i en halvtimme till en timme varje dag, medan andra kan behöva använda den i flera timmar. För de som lider av säsongsrelaterad depression rekommenderas det att använda lampan i 30 minuter varje dag, för de som vill förbättra sömnkvaliteten rekommenderas 30 minuter och för de som vill öka sin energinivå 20-30 minuter.

Hur placerar man en ljusterapilampa för optimalt resultat?

Det är viktigt att placera ljusterapilampan rätt för att uppnå optimala resultat. Här är några tips på hur du ska placera din ljusterapilampa:

 • Avstånd: Du bör placera lampan med ett avstånd på cirka 40 till 60 centimeter från ditt ansikte eftersom detta avstånd gör att du tar emot en lämplig mängd ljus samtidigt som du inte riskerar att ta skada på ögonen.
 • Vinkel: Lampan bör placeras så att den lyser direkt på ditt ansikte då det bidrar till att maximera den mängd ljus som når dina ögon, vilket är nödvändigt för att ljusterapin ska vara effektiv.
 • Undvik bländning: Det är viktigt att placera lampan så att den inte lyser direkt in i ögonen, eftersom detta kan blända dig och orsaka obehag. Du kan behöva justera lampans vinkel eller använda en ögonmask för att minska mängden ljus som når dina ögon.
 • Rumsbelysning: Det rekommenderas att använda ljusterapilampan i ett rum med minimalt ljus, eftersom detta maximerar ljusterapins effektivitet. Du kanske vill dra för gardinerna eller stänga av andra lampor i rummet för att minska mängden bakgrundsljus.

Användning av ljusterapi för specifika tillstånd

 • Säsongsrelaterad depression (SAD) – Ljusterapi har visat sig vara en effektiv behandling för säsongsrelaterad depression, som är en typ av depression som uppstår under höst- och vintermånaderna när det naturliga solljuset inte är lika starkt. Genom att utsätta dig för ljusterapi i en halvtimme till en timme varje dag, helst på morgonen, kan du reglera din dygnsrytm och förbättra ditt humör samt höja dina energinivåer.
 • Sömnproblem – Ljusterapi kan också användas för att behandla sömnproblem, till exempel sömnlöshet. Genom att använda ljusterapilampan på kvällen före läggdags kan du hjälpa till att stabilisera din dygnsrytm och förbättra sömnkvaliteten. Ljusterapi kan också användas för att hjälpa dig att anpassa dig till förändringar i ditt sömnschema, till exempel när du reser över olika tidszoner.
 • Depression och ångest – Ljusterapi har visat sig vara en effektiv behandling av depression och ångest. Genom att utsätta dig för ljusterapi i 20-30 minuter varje dag kan du reglera din dygnsrytm, förbättra ditt humör samt öka dina energinivåer. Ljusterapi har också visat sig vara effektivt för att minska symtomen på ångest och depression hos personer som inte har reagerat på traditionella behandlingar.
 • Hudhälsa – Förutom fördelarna för den mentala hälsan kan ljusterapi också användas för att behandla hudtillstånd som akne och eksem. Genom att utsätta det drabbade hudområdet för en ljusterapilampa kan man bidra till att minska inflammation, främja läkning och förbättra utseendet på huden.

Försiktighetsåtgärder och potentiella biverkningar

Ljusterapi är i allmänhet säkert för de flesta, men det finns några försiktighetsåtgärder att tänka på och potentiella biverkningar att vara medveten om.

 • Ögonsäkerhet: Ljusterapilampor avger starkt ljus, vilket kan vara skadligt för ögonen om du inte vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder. Det rekommenderas att använda en ljusterapilampa med UV-filter samt att undvika att titta direkt in i den. Du bör också överväga att bära skyddsglasögon, till exempel solglasögon, som blockerar UV-strålning under din ljusterapisession.
 • Ljuskänslighet: Personer med vissa medicinska tillstånd, till exempel lupus, är mer känsliga för ljus och kan uppleva en negativ reaktion på ljusterapi. Om du har ett medicinskt tillstånd som påverkar din ljuskänslighet är det viktigt att rådgöra med en läkare innan du börjar med ljusterapi.
 • Läkemedelsinteraktioner: Vissa mediciner, till exempel antidepressiva medel och p-piller, kan påverka din känslighet för ljus. Om du äter några mediciner är det viktigt att rådgöra med din läkare innan du börjar med ljusterapi för att säkerställa att det är säkert för dig.
 • Potentiella biverkningar: Även om ljusterapi generellt sett är säkert kan man uppleva biverkningar, till exempel huvudvärk, ansträngda ögon eller illamående. Om du upplever några biverkningar av ljusterapi är det viktigt att direkt sluta använda lampan och rådgöra med din läkare om huruvida du ska fortsätta med din behandling eller inte.

Observera: Ljusterapi är en säker och effektiv behandling för en rad olika tillstånd om den används på rätt sätt. Det är dock viktigt att rådgöra med din läkare för att kunna vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att garantera din säkerhet och ditt välbefinnande.

FAQ

Vad är ljusterapi?
Ljusterapi är en typ av behandling där man använder starkt ljus för att förbättra symtomen på olika medicinska tillstånd, till exempel säsongsrelaterad depression (SAD), sömnproblem, ångest och hudproblem.
För att hjälpa dig att välja den bästa ljusterapilampan för dig själv bör du tänka på faktorer som lampans färgtemperatur, intensitet och bärbarhet. Rådgör alltid med din läkare innan du bestämmer dig för att välja det bästa alternativet för dig och din hälsa.
Hur länge ska jag använda en ljusterapilampa varje dag?
Generellt sett tillämpas ljusterapi i en halvtimme till två timmar varje dag, men för att veta hur länge du ska hålla på bör du alltid rådgöra med din läkare.
Finns det några potentiella biverkningar av ljusterapi?
Ljusterapi är i allmänhet säkert, men man kan uppleva biverkningar som huvudvärk, ansträngda ögon eller illamående. Om du upplever några biverkningar av ljusterapi är det viktigt att direkt sluta använda lampan för att sedan rådgöra med din läkare om huruvida du ska fortsätta din behandling eller inte.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta