Gasspis eller induktionshäll - vilken bör du köpa?

SENAST ÄNDRAD: mars 22, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

I dagens moderna kök kan det vara svårt att välja den perfekta köksutrustningen. Med en uppsjö av alternativ har två typer av spishällar seglat upp som föregångare i den kulinariska världen: induktionshällar och gasspisar.

I denna artikel fördjupar vi oss i induktionshällar och gasspisar och ger dig förståelse för hur respektive spis fungerar, samt deras för- och nackdelar. Vi kommer också att jämföra de två spisarna med avseende på matlagningsprestanda, kostnader och energieffektivitet. I slutet av artikeln kommer du att vara väl informerad så att du kan fatta ett välgrundat beslut och välja den perfekta spisen för ditt hem. 

Vad är en induktionshäll?

En induktionshäll är en typ av elektrisk spishäll som använder elektromagnetiska fält för att direkt värma upp ett kokkärl, istället för att förlita sig på ett traditionellt värmeelement. Denna avancerade teknik erbjuder många fördelar, men också vissa nackdelar. Vi kommer att gå igenom respektive i detalj i följande avsnitt.

Induktionshällar fungerar genom att generera ett magnetfält med hjälp av en trådspole som är placerad under hällens yta. När ett induktionskompatibelt kokkärl, vanligtvis tillverkat av ferromagnetiska material som gjutjärn eller rostfritt stål, placeras på hällen inducerar magnetfältet en elektrisk ström i kokkärlet. Den elektriska strömmen genererar värme på grund av kokkärlets motstånd, vilket leder till att grytan eller pannan värms upp snarare än själva spishällen. Eftersom värmen alstras i kokkärlet förblir spishällen relativt sval vid beröring, vilket minskar risken för brännskador och gör den enklare att rengöra.

Fördelar med induktionshällar

 • Energieffektiva: Induktionshällar är ett effektivt alternativ till traditionella spishällar då de värmer upp kokkärlet direkt och minskar värmeförlusterna. Detta resulterar i snabbare tillagningstider och minskad energiförbrukning.
 • Exakt temperaturkontroll: Induktionshällar erbjuder noggrann temperaturreglering, vilket innebär att du enkelt och exakt kan justera värmenivån. Detta ger bättre kontroll över tillagningsprocessen och säkerställer konsekventa resultat.
 • Säkerhet: Eftersom hällen förblir sval minskar risken för brännskador avsevärt. Dessutom har induktionshällar ofta säkerhetsfunktioner som automatisk avstängning när kokkärlet lyfts bort eller om något spills på hällen.
 • Enkel rengöring: Induktionshällar har en slät, plan yta, vilket gör dem enklare att rengöra än gasspisar. Eftersom hällen inte blir lika varm bränns inte spill och stänk fast på ytan, vilket gör att det går snabbt och enkelt att städa.

Nackdelar med induktionshällar

 • Kompatibilitet: Induktionshällar kräver särskilda köksredskap tillverkade av ferromagnetiska material. Köksredskap av aluminium, koppar eller glas fungerar inte på induktionshällar, vilket kan innebära att du måste köpa nya kokkärl.
 • Initialkostnad: Induktionshällar är i regel dyrare än motsvarande gasspisar – både när det gäller inköpspris och installationskostnader.
 • Strömavbrott: Induktionshällar är beroende av elektricitet för att fungera. I samband med ett strömavbrott kommer du alltså inte att kunna använda din induktionshäll.
 • Inlärningskurva: De som är vana vid att laga mat på gasspisar kan behöva lite tid för att anpassa sig till de olika matlagningsteknikerna och värmefördelningsmönstren hos induktionshällar.

Vad är en gasspis?

En gasspis, även känd som gashäll eller gasolspis, är ett populärt och traditionellt val för matlagning. Den förlitar sig på förbränning av naturgas eller gasol för att generera värme, som sedan överförs till köksredskapen som placeras på brännarna. Nedan följer en detaljerad beskrivning av hur en gasspis fungerar, samt spisen för- och nackdelar.

En gasspis består av brännare som är anslutna till en gasförsörjning, antingen via en naturgasledning eller en gasoltank. När du vrider på reglaget strömmar gasen genom en ventil och blandas med luft i ett venturirör, vilket skapar en brandfarlig gas-luftblandning. Denna blandning antänds sedan av en gnista eller pilotlåga, vilket ger en jämn låga som värmer kokkärlet direkt. Värmeintensiteten kan justeras genom att kontrollera gasflödet från ventilen, vilket ger flexibilitet och precision vid matlagning.

Fördelar med gasspisar:

 • Exakt värmereglering: Gashällar erbjuder omedelbar och exakt värmereglering, vilket gör det enkelt att justera temperaturen under tillagningen. Jämfört med induktionshällar har de dock en högre risk för temperaturfluktuationer på grund av faktorer som luftdrag och gastrycksförändringar.
 • Kompatibilitet: Gashällar är kompatibla med de flesta typer av köksredskap, inklusive aluminium, rostfritt stål, gjutjärn och icke-magnetiska material. Detta innebär att du har fler valmöjligheter när det gäller kokkärl och stekpannor.
 • Snabb tillagning: Gashällar värms upp snabbt och ger jämn värmefördelning. Detta säkerställer konsekventa matlagningsresultat och påskyndar tillagningen.
 • Påverkas inte av strömavbrott: Eftersom gashällar inte är beroende av el kan de användas även vid strömavbrott. De är därmed ett pålitligt alternativ för matlagning. Den genomsnittliga årliga kostnaden för el är dessutom högre än för naturgas, vilket innebär att de även är billigare.  

Nackdelar med gasspisar:

 • Energieffektivitet: Gashällar är i allmänhet mindre energieffektiva än induktionshällar. Detta beror på värmeförluster runt kokkärlet, vilket leder till onödigt energispill.
 • Rengöring: Gashällar har galler, brännare och andra komponenter som ansamlar fett och spill, vilket gör dem svårare att rengöra jämfört med induktionshällar.
 • Säkerhet: Den öppna lågan på en gashäll innebär risk för brännskador, gasläckage och potentiella brandrisker. Många moderna gashällar har dock säkerhetsfunktioner, till exempel flamskydd som stänger av gastillförseln om lågan slocknar.
 • Installation och tillgänglighet: Gashällar kräver gasförsörjning, vilket kanske inte finns i alla områden eller kräver extra installationskostnader.

Jämförelse av gasspisar och induktionshällar

Uppvärmningstider
Induktionshällar är välkända för de snabba uppvärmningstiderna. De använder elektromagnetisk energi för att direkt värma upp kokkärlet, vilket innebär att kärlet värms upp snabbare och jämnare än på en gasspis. Gasspisar tar längre tid att värma upp eftersom de är beroende av eldslågor för att värma upp kokkärlet.

Temperaturreglering och temperaturbeständighet
Både induktionshällar och gasspisar ger exakt temperaturkontroll, men induktionshällar är mer konsekventa när det gäller att hålla den inställda temperaturen. Gasspisar har en högre risk för temperaturfluktuationer på grund av faktorer som luftdrag och förändringar i gastrycket.

Energieffektivitet
Induktionshällar är mer energieffektiva än gasspisar. De omvandlar nästan all energi de förbrukar till värme, medan gasspisar förlorar en del av den värme de genererar genom avgassystemet. Induktionshällar värms dessutom upp snabbare, vilket innebär att mindre energi går till spillo även i uppvärmningsprocessen.

Kostnader
Induktionshällar är normalt sett dyrare än gasspisar, även om priserna har sjunkit under de senaste åren. Kostnaden för köksredskap som används med induktionshällar är dock också högre eftersom de måste vara tillverkade av särskilda material som lämpar sig för induktion. Gasspisar är alltså i regel billigare, men priset för gas kan variera beroende på region.

Initiala kostnader
Den initiala investeringen i en induktionshäll är högre på grund av de dyrare kostnaderna för dels själva spishällen, men även för de särskilda köksredskapen. Gasspisar kräver dock mer komplicerad installation och rördragning, vilket kan öka den initiala investeringen.

Kontinuerliga elkostnader
Induktionshällar är mer energieffektiva, vilket innebär att de kostar mindre att använda i drift på lång sikt. Gasspisar kan ha varierande energikostnader beroende på gaspriserna, men de erbjuder också större flexibilitet när det gäller strömkälla eftersom de kan drivas med både naturgas eller gasol.

Säkerhet
Induktionshällar anses generellt sett vara säkrare än gasspisar eftersom det inte finns någon öppen låga, vilket minskar risken för brand eller gasläckage. Induktionshällar har också automatiska avstängningsfunktioner om det inte finns något kokkärl på ytan. Gasspisar har en högre risk för brand och gasläckage samt kräver mer tillsyn under användning.

Användarvänlighet
Både induktionshällar och gasspisar är enkla att använda. Induktionshällar kan dock kräva lite tillvänjning eftersom de fungerar på ett annat sätt än gasspisar. Gasspisar kräver däremot mer underhåll och rengöring eftersom det finns risk för att matrester att fastna i brännarna eller mellan gallren.

Sammanfattningsvis har både induktionshällar och gasspisar för- och nackdelar. Induktionshällar är snabbare, mer energieffektiva och säkrare, men har en högre initial investering och kräver särskilda köksredskap. Gasspisar är billigare och erbjuder större flexibilitet när det gäller energikälla, men kräver mer underhåll och är inte alltid lika konsekventa när det gäller att hålla önskad temperatur. I slutändan beror det bästa alternativet på individuella preferenser och behov.

FAQ

Borde jag byta från gasol till induktion?
Det beror på dina personliga preferenser och behov. Induktionshällar är snabbare, mer energieffektiva och säkrare, men har en högre initial investering och kräver särskilda köksredskap. Gasspisar är billigare och erbjuder mer flexibilitet när det gäller energikälla, men kräver mer underhåll och tenderar att vara mindre konsekventa när det gäller att bibehålla den angivna temperaturen.
Är mat tillagad på en induktionshäll hälsosam?
Ja, matlagning på induktionshällar anses i allmänhet vara hälsosam eftersom hällen inte avger skadliga ångor eller föroreningar. Den tillagar dessutom maten snabbt och jämnt vid exakt temperatur, vilket bidrar till att alla näringsämnen i maten bevaras. Som med alla tillagningsmetoder beror dock matens hälsosamhet på vilka ingredienser som används och vilka tillagningsmetoder som används.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta