Hur rengör man en ismaskin?

SENAST ÄNDRAD: januari 11, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

En ismaskin är en viktig apparat för flera verksamheter, bland annat restauranger, barer och hotell. Eftersom en ismaskin används för produkter som man konsumerar, till exempel dryck och glass, är det viktigt att regelbundet rengöra och underhålla den. På så sätt säkerställer man att den is som produceras är ren, ofarlig och av högsta kvalitet. I den här artikeln beskriver vi i detalj hur du rengör en ismaskin, med stegvisa instruktioner och användbara tips för att göra processen snabb och enkel.

Regelbunden rengöring av en ismaskin säkerställer inte bara kvaliteten och säkerheten på den is som produceras, utan bidrar också till maskinens hållbarhet. Läs vidare för att ta del av de snabbaste och säkraste rengöringsmetoderna och för att få svar på vanliga frågor. 

Gör såhär

Att rengöra en ismaskin är viktigt och bör göras regelbundet för att säkerställa att den is som produceras är ren, ofarlig och av hög kvalitet. Nedan följer en detaljerad guide som steg för steg beskriver hur du rengör en ismaskin:

Börja med att samla ihop nödvändig utrustning: handskar, ett rengöringsmedel som tillverkaren rekommenderar, en mjuk borste och en ren disktrasa.

 • Stäng av ismaskinen och dra ut kontakten från eluttaget.
 • Häll ut isen ur maskinen och kassera den.
 • Demontera alla löstagbara delar, till exempel is- och vattenbehållare samt isskopor.
 • Tvätta de löstagbara komponenterna i varmt såpvatten och skölj sedan av dem noggrant.
 • Förbered rengöringsmedlet genom att följa tillverkarens anvisningar.
 • Applicera rengöringsmedlet på maskinens inre ytor, inklusive vattendistributionsrören, ångplattorna och de andra komponenterna.
 • Använd en mjuk borste för att skrubba ytorna försiktigt.
 • Låt rengöringsmedlet verka under rekommenderad tid – vanligtvis i cirka 10-15 minuter.
 • Skölj av alla komponenter och ytor noggrant med rent vatten och kontrollera att det inte finns några rester kvar av rengöringsmedlet.
 • Torka alla komponenter och ytor med en ren trasa.
 • Montera ihop ismaskinen och sätt i kontakten i eluttaget igen.
 • Kassera den första omgången is som producerats efter rengöringen.

Kom ihåg att konsultera tillverkarens anvisningar för specifika rekommendationer för just din ismaskin; vissa modeller kan nämligen ha unika rengöringsbehov.

Vilka delar av ismaskinen bör du vara särskilt försiktig med vid rengöring?

Vid rengöring av en ismaskin finns det några komponenter som kräver särskild uppmärksamhet för att säkerställa att de rengörs ordentligt och är fria från eventuella föroreningar. Dessa delar inkluderar:

 • Ångplattan: Detta är den del av ismaskinen som fryser vattnet till is. Den kan bli en attraktion för mineralavlagringar, mögel och bakterier. Vid rengöring är det därför viktigt att använda en mjuk borste för att försiktigt skrubba denna platta så att eventuella avlagringar avlägsnas.
 • Vattendistributionsrören: Dessa rör transporterar vatten till ånglattan, och kan bli igensatta av mineralavlagringar, mögel och bakterier. Använd en lång, smidig borste för att rengöra rören noggrant.
 • Förvaringsfacket för isen: Det är här isen lagras efter att den har producerats. Den kan bli en attraktiv plats för tillväxt av bakterier och mögel, och därför är det viktigt att rengöra den noggrant med varmt såpvatten.
 • Maskinens utsida: Glöm inte att torka av ismaskinens utsida med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel för att avlägsna smuts, beläggningar och fingeravtryck.

Genom att särskilt uppmärksamma dessa delar av ismaskinen under rengöringen säkerställer du att enheten rengörs grundligt och är fri från föroreningar. Detta ger i sin tur ofarlig och högkvalitativ is att servera dina gäster eller kunder.

Kan man använda ättika för att rengöra en ismaskin?

Det är inte rekommenderat att använda ättika för att rengöra en ismaskin. Även om ättika är ett naturligt och effektivt rengöringsmedel kan det skada komponenterna i en ismaskin, bland annat ångplattan och vattendistributionsrören. Ättika är nämligen mycket surt och kan orsaka rost på metalldelar samt läckage.

De flesta tillverkare av ismaskiner rekommenderar att man använder ett rengöringsmedel som är särskilt utformat för ismaskiner. Dessa rengöringslösningar är vanligtvis alkaliska och utformade för att avlägsna mineralavlagringar, mögel och bakterier utan att skada ismaskinens komponenter.

Behöver ismaskiner rengöras?

Ja, ismaskiner måste rengöras regelbundet för att säkerställa att de producerar ofarlig och högkvalitativ is. Med tiden kan mineralavlagringar, mögel och bakterier ansamlas på ismaskinens komponenter, till exempel på ångplattan och vattendistributionsrören, vilket kan leda till att isen som produceras förorenas.

Hur ofta en ismaskin ska rengöras beror på hur den används och på vattenkvaliteten. I allmänhet rekommenderas det att rengöra ismaskinen minst en gång var sjätte månad, även om vissa modeller kan kräva mer frekvent rengöring.

Hur rengör man en kommersiell ismaskin?

Att rengöra en kommersiell ismaskin är lite mer komplicerat än att rengöra en ismaskin för privat bruk. Du bör vara mer försiktig med maskinens komponenter samt använda professionella rengöringsprodukter. 

Det är särskilt viktigt att följa tillverkarens anvisningar när du rengör en kommersiell ismaskin, eftersom olika modeller kräver olika rengöringsmetoder och medel. Dessutom kräver många myndigheter regelbunden rengöring och sanering av kommersiella ismaskiner av certifierade tekniker. Var därför noga med att följa eventuella lokala bestämmelser eller krav.

Hur ofta ska insidan av en ismaskin rengöras?

Hur ofta man bör rengöra insidan av en ismaskin beror på ett antal faktorer, bland annat användningsnivå, kvaliteten på vattnet som används och tillverkarens riktlinjer. Generellt rekommenderas invändig rengöring var sjätte månad för ismaskiner med låg till måttlig användning, och mer frekvent för maskiner med hög användning eller i områden med hårt vatten. 

I vissa områden krävs dessutom regelbunden professionell rengöring och sanering av kommersiella ismaskiner av certifierade tekniker. Se därför till att följa eventuella lokala bestämmelser eller krav. Regelbunden rengöring kan bidra till att upprätthålla ismaskinens effektivitet och livslängd, samt säkerställa att den producerade isen är ofarlig att konsumera.

FAQ

Förbrukar ismaskiner mycket ström?
Elförbrukningen för en ismaskin varierar beroende på enhetens storlek, vilken typ av is den producerar samt dess effektivitet. En typisk ismaskin som monteras under en diskbänk använder cirka 350 watt per timme, medan en större kommersiell ismaskin kan använda upp till 2 000 watt per timme. Observera dock att detta enbart är ungefärliga uppskattningar, och att den faktiska energianvändningen beror på den specifika modellen och användningsområdet.
Vad är skillnaden mellan en ”ice maker" och en ismaskin?
En “ice maker” är en liten apparat som är avsedd att tillverka is för privat bruk i hemmet eller på ett litet kontor. En ismaskin är däremot en större, kommersiell enhet som används för att producera stora mängder is för kommersiellt eller industriellt bruk.
Vad kännetecknar en bra ismaskin?
En bra ismaskin är en enhet som uppfyller dina specifika behov och krav, oavsett om du letar efter en liten, bärbar enhet för hemmabruk eller en stor, avancerad maskin för en kommersiell anläggning.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta