Guide till vad olika IP och kapslingsklassning betyder – Omfattande tabeller och förklaringar

SENAST ÄNDRAD: januari 11, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

Om du någonsin har handlat ljusarmaturer eller eluttag kan du ha lagt märke till bokstäverna “IP” följt av ett nummer. Detta kallas kapslingsklassning och är en standard som anger hur väl en viss produkt är skyddad mot damm och vatten. IP- och kapslingsklassning tilldelas produkter baserat på tester som utförs i laboratoriemiljö för att fastställa hur väl de är skyddade mot fasta föremål och vätskor. Ett högre IP-nummer innebär att en viss produkt är bättre skyddad mot båda, vilket kan förlänga dess livslängd och förhindra kostsamma reparationer i framtiden.

I den här artikeln fördjupar vi oss i IP- och kapslingsklassning och förklarar hur IP-systemet fungerar, vad kapslingsklassning innebär för telefoner, samt går igenom vanliga exempel på IP-klassningar.

Vi kommer också att tillhandahålla en omfattande guide och diagram som hjälper dig att förstå och tolka IP-klassningar, så att du kan fatta välgrundade beslut när du köper elektroniska enheter, så att du kan vara säker på att de är skyddade mot väder och vind.

Vad är en IP- och kapslingsklassning?

 IP-klassning står för Ingress Protection, och utgörs av en rad internationella standarder som används för att definiera den nivå av skydd mot damm och vatten som elektroniska enheter och utrustning kan tåla. Dessa klassificeringar tilldelas baserat på tester som utförs i laboratoriemiljö, och resultaten används för att avgöra i vilken utsträckning enheterna är skyddade mot fasta föremål och vätskor. IP-klassificeringen är en viktig faktor att ta hänsyn till vid köp av elektroniska enheter, eftersom den kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om hur hållbara olika produkter är. 

IP-klassificeringar uttrycks som två siffror åtskilda av en punkt. Den första siffran anger skyddsnivån mot fasta föremål, medan den andra siffran anger skyddsnivån mot vätskor. Skalan sträcker sig från 0 till 6 för skydd mot fasta föremål och från 0 till 8 för skydd mot vätskor. Ju högre siffra, desto högre skyddsnivå. En IP-klassning på IP67 innebär exempelvis att enheten har en hög skyddsnivå mot både fasta föremål och vätskor, medan en IP-klassning på IPX4 innebär att enheten har en måttlig skyddsnivå mot vätskor men inget skydd mot fasta föremål.

Vanliga exempel på IP- och kapslingsklassningar

  • IPX7: Denna IP-klass anger att enheten är skyddad mot kortvarig nedsänkning i vatten. Den är lämplig för användning i miljöer med stänk eller vattenspray.
  • IP67: Den här IP-klassen innebär att enheten är skyddad mot damm och kan sänkas ned i vatten på ett säkert sätt i upp till 30 minuter. Den används ofta i robusta och vattentäta enheter.
  • IP68: Detta är den högsta IP-klassen, och innebär fullständigt skydd mot damm och vid långvarig nedsänkning i vatten. Den är lämplig för användning i tuffa och våta miljöer, till exempel för utomhusaktiviteter och industriella miljöer.
  • IP54: Den här IP-klassen anger att enheten är skyddad mot damm och vattenstänk. Den används ofta i enheter som används utomhus eller i fuktiga miljöer.
  • IPX0: Denna IP-klass innebär inget skydd mot vare sig fasta föremål eller vätskor. Enheter i denna klass är inte lämpliga för användning i tuffa eller våta miljöer.

Hur fungerar IP- och kapslingsklassning?

För att förstå hur IP-klassificeringssystemet fungerar är det bra att titta på de specifika tester som utförs för att fastställa klassificeringarna. För skydd mot fasta föremål är testerna utformade för att mäta i vilken utsträckning enheten kan motstå intrång av damm och andra fasta föremål. En enhet i IP-klass IP6X testas exempelvis för att se om den kan stå emot intrång av damm.

För vätskeskydd är testerna utformade för att mäta i vilken utsträckning enheten kan motstå intrång av vatten. Testerna utförs med olika nivåer av vattentryck och varaktighet för att simulera olika typer av förhållanden, till exempel regn eller stänk. En enhet med IP-klassningen IPX7 testas exempelvis för att se om den kan motstå vattenintrång när den sänks ned i vatten på upp till 1 meters djup i upp till 30 minuter, medan en enhet med IP-klassningen IPX9K testas för att se om den kan motstå vattenstänk med högt tryck och i hög temperatur.

Som vi har nämnt består IP-klassificeringar av två siffror, som vanligtvis skrivs som “IPXX”. Den första siffran motsvarar skyddsnivån mot fasta föremål, till exempel damm. Den andra siffran motsvarar skyddsnivån mot vätskor, exempelvis vatten.

Låt oss ta en närmare titt på varje element i en IP-klassificering:

Den första siffran: Skydd mot fasta ämnen

Den första siffran i IP- eller kapslingsklassningen avser skyddsnivån mot fasta ämnen. Här är en uppdelning av vad varje siffra betyder:

– 0: Inget skydd

– 1: Skyddad mot fasta föremål med en diameter på upp till 50 mm (t.ex. händer)

– 2: Skyddad mot fasta föremål med en diameter på upp till 12 mm (t.ex. fingrar)

– 3: Skyddad mot fasta föremål med en diameter på upp till 2,5 mm (t.ex. verktyg och ledningar)

– 4: Skyddad mot fasta föremål upp till 1 mm i diameter (t.ex. fina verktyg och trådar)

– 5: Dammskyddad; begränsat intrång tillåtet

– 6: Dammtät; inget intrång tillåtet

Den andra siffran i en IP-klassning avser skyddsnivån mot vätskor. Här följer en beskrivning av vad varje siffra betyder:

– 0: Inget skydd

– 1: Skyddad mot droppande vatten

– 2: Skyddad mot droppande vatten vid lutning upp till 15 grader

– 3: Skyddad mot sprutande vatten vid lutning upp till 60 grader

– 4: Skyddad mot vattenstänk från alla riktningar

– 5: Skyddad mot vattenstrålar från alla riktningar

– 6: Skyddad mot kraftiga vattenstrålar från alla håll

– 7: Skyddad vid nedsänkning upp till en meters djup

– 8: Skyddad vid nedsänkning under vatten en längre tid

Det är viktigt att notera att IP- och kapslingsklassning tilldelas baserat på tester som utförs under kontrollerade laboratorieförhållanden, och den faktiska skyddsnivån kan variera under verkliga förhållanden. Faktorer som temperatur, luftfuktighet och typ av vätska kan alla påverka hur effektivt skyddet är.

Vad innebär IP- och kapslingsklassning för telefoner?

Har du någonsin undrat vad de där små symbolerna på din telefons förpackning betyder? De flesta kanske ser dem och tror att det är en slumpmässig rad av bokstäver och siffror. Men i själva verket kallas dessa symboler för IP-klassning och de säger en hel del om telefonens hållbarhet.

Den högsta klassificeringen för fasta föremål, IP6, innebär att den släpper in mycket lite damm och smuts, och en vattenresistensklass på 8 innebär att den kan sänkas ned i vatten under en längre tid. En telefon med dessa specifikationer skulle klassas som IP68.

Det är viktigt att förstå att alla telefoner inte har samma skyddsnivå. Vissa telefoner är utformade för att vara robusta och tåliga, och testas för att klara extrema förhållanden. Dessa telefoner har vanligtvis högre IP-klassning, vilket innebär att de är bättre skyddade mot damm och vatten. Andra telefoner kan däremot ha lägre IP-klassning och är kanske inte lika väl skyddade mot väder och vind.

Här kan du läsa mer om tekniken för vattenresistenta smartphones och hur tillverkare har börjat marknadsföra sina produkter som vattenresistenta för att vinna marknadsandelar.

FAQ

Vad står IP i IP-klassning för?
IP står för "Ingress Protection". Det är en standard som används för att mäta skyddsnivån hos en elektronisk enhets hölje mot intrång av fasta föremål som damm, samt mot vatten.
Vad är den bästa IP-klassningen?
Vilken IP-klassning som är bäst beror på vilken användning och miljö den elektroniska enheten är avsedd för. En IP68-klassning innebär till exempel fullständigt skydd mot damm och långvarig nedsänkning i vatten, vilket gör den lämplig för användning i tuffa och våta miljöer. Å andra sidan kan en enhet med IPX7-klassning, som ger skydd mot kortvarig nedsänkning i vatten, vara tillräcklig för daglig användning.
Hur bestäms IP- och kapslingsklass?
IP- och kapslingsklass fastställs genom en serie tester som definieras i den internationella standarden IEC 60529. Dessa tester utvärderar den skyddsnivå som en elektronisk enhets hölje erbjuder mot olika nivåer av intrång. För skydd mot fasta föremål utsätts höljet för progressivt ökande nivåer av damm och andra främmande föremål, och för skydd mot vätskor utsätts höljet för progressivt ökande nivåer av vatten och vattentryck.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta