Avfrostning – En stegvis guide till avfrostning av frys och kyl

SENAST ÄNDRAD: januari 11, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

Kyl och frys är viktiga apparater i ett hushåll, och att hålla dem i gott skick är av stor vikt. En ansamling av frost i frysen eller på spolarna i kylskåpet kan ha stor inverkan på dess effektivitet, vilket kan leda till ökad energiförbrukning och högre elräkningar. Därför är regelbunden avfrostning av kyl och frys avgörande för att bibehålla deras effektivitet och säkerställa att de fungerar optimalt.

I den här artikeln guidar vi dig genom stegen för avfrostning av kyl och frys, inklusive förberedelser, säkerhetsåtgärder och olika avfrostningsmetoder. Vi ger också tips på hur du underhåller din apparat efter avfrostning, hur du förhindrar framtida frostbildning, samt hur du maximerar effektivitet.

Tecken på att din kyl eller frys behöver avfrostas

Här är några tecken som tyder på att din kyl eller frys behöver avfrostas:

 • Överdriven frostbildning: Om du märker att det bildas mycket frost på frysens väggar eller på kylskåpets spolar är det ett tydligt tecken på att det är dags för avfrostning. Denna frostbildning kan begränsa luftflödet, vilket gör att din apparat behöver arbeta hårdare och mindre effektivt, vilket kan leda till högre energiförbrukning.
 • Ineffektiv kylning: Om du märker att din kyl eller frys inte håller maten så kall som den borde, kan det bero på att frost har byggts upp på spolarna. Denna beläggning kan göra att spolarna måste arbeta hårdare för att kyla apparaten, vilket kan leda till högre energiräkningar och kortare livslängd för apparaten.
 • Ovanliga ljud: Om kylskåpet eller frysen ger ifrån sig ovanliga ljud, till exempel ett väsande eller fräsande ljud, kan det bero på att frost har byggts upp. Detta kan leda till att fläktarna eller andra komponenter måste arbeta hårdare för att cirkulera luften, vilket leder till ökade ljudnivåer och potentiella skador på apparaten.
 • Ökade energiräkningar: Om du märker att din elräkning har ökat kan det bero på att det har bildats frost i kylskåpet eller frysen. Eftersom din apparat arbetar hårdare för att hålla önskad temperatur förbrukar den mer energi, vilket resulterar i högre energiräkningar.
 • För mycket is i ismaskinen: Om du har en ismaskin i din kyl eller frys och märker att den producerar mindre is eller att isbitarna är mindre, kan det bero på att frost har byggts upp. Detta kan begränsa vattenflödet till ismaskinen, vilket resulterar i mindre och färre isbitar.

Så här avfrostar du kyl och frys

Avfrostning av kyl och frys är en viktig underhållsåtgärd som kan förbättra deras effektivitet och förlänga deras livslängd. NEdan har vi tagit fram en stegvis guide till hur du avfrostar din kyl och frys:

 • Stäng av apparaten: Innan du påbörjar avfrostningen bör du koppla bort kylskåpet eller frysen från strömkällan. Detta är viktigt för din egen säkerhet och för att förhindra skador på apparaten.
 • Ta bort mat och hyllor: Ta ut all mat ur kylen eller frysen och placera den i en kyl eller annan apparat för att hålla den kall. Ta sedan bort alla hyllor, lådor och isbrickor från frysfacket.
 • Avfrostning av isbildning: Det finns olika metoder för att avfrosta isbildning i din kyl eller frys. Ett alternativ är att helt enkelt låta apparaten avfrostas på egen hand, vilket kan ta flera timmar eller till och med hela natten. Ett annat alternativ är att placera en skål med varmt vatten i frysfacket, vilket hjälper till att påskynda avfrostningsprocessen. Du kan också använda en hårtork på låg inställning för att smälta isbildningen.
 • Ta bort vattnet: När isen smälter blir den till vatten, som du måste ta bort från apparaten. Du kan använda en handduk för att suga upp vattnet eller placera en grund panna eller skål under frysfacket för att fånga upp vattnet.
 • Rengör apparaten: När du har tagit bort all is och allt vatten, är det dags att rengöra apparaten. Använd ett milt rengöringsmedel och varmt vatten för att rengöra kylens eller frysens insida, inklusive hyllor, lådor och isbrickor.
 • Torka apparaten: Använd en handduk eller pappershandduk för att torka insidan av kylen eller frysen efter rengöringen.
 • Byt ut hyllor och matvaror: När apparaten är torr sätter du tillbaka hyllorna, lådorna och isbrickorna. Lägg sedan tillbaka maten i kylen och frysen.

Här är några ytterligare tips för avfrostning av kyl och frys:

 • Planera i förväg och avfrosta din apparat när du har tillräckligt med tid för att slutföra uppgiften.
 • Lägg handdukar eller tidningspapper runt apparaten för att fånga upp eventuellt vattenspill.
 • Använd inte vassa föremål för att avlägsna isbeläggningen, eftersom det kan skada apparaten.
 • Använd aldrig hett vatten för att avfrosta apparaten, eftersom det kan skada de inre komponenterna.
 • Överväg att avfrosta din apparat en eller två gånger om året för att bibehålla dess effektivitet.

Rengöring och underhåll efter avfrostning

Efter avfrostning av kyl och frys är det viktigt att rengöra och underhålla dem för att säkerställa optimal effektivitet och förlänga deras livslängd. Här är några tips för rengöring och underhåll:

 • Torka av insidan och utsidan: Använd ett milt rengöringsmedel och varmt vatten för att rengöra kylens och frysens insida och utsida. Var särskilt uppmärksam på dörrtätningarna, eftersom smuts kan byggas upp här och påverka apparatens effektivitet. Torka apparaten noggrant för att förhindra tillväxt av mögel och mjöldagg.
 • Kontrollera temperaturen: Efter avfrostningen bör du kontrollera att temperaturkontrollerna är korrekt inställda. Den idealiska temperaturen för ett kylskåp är mellan 4 och 6 grader, medan frysen bör vara inställd på -18 grader. Använd en termometer för att kontrollera temperaturen och justera kontrollerna om det behövs.
 • Organisera innehållet: En välorganiserad kyl och frys kan förbättra deras effektivitet och göra det lättare att hitta vad du behöver. Gruppera liknande föremål tillsammans och förvara dem på bestämda platser. Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan föremålen för att luften ska kunna cirkulera ordentligt, vilket är viktigt för att bibehålla den perfekta temperaturen.
 • Rengör spolarna: Kylbatterierna på baksidan eller undersidan av ditt kylskåp kan bli igensatta av damm och smuts, vilket kan minska apparatens effektivitet. Använd en borste eller dammsugare för att avlägsna eventuella ansamlingar från spolarna.
 • Byt ut filtren: Om din kyl eller frys har ett vattenfilter eller luftfilter bör du se till att byta ut dem regelbundet. Ett smutsigt filter kan påverka apparatens effektivitet och till och med få den att gå sönder.

Tips för att förhindra framtida frostbildning

Efter avfrostning av kyl och frys bör du vidta åtgärder för att förhindra framtida frostbildning. Här är några tips som hjälper dig att hålla din apparat fri från frost:

 • Håll dörren stängd: Varje gång du öppnar dörren till din kyl eller frys kommer varm luft in i apparaten och gör att frost byggs upp. För att förhindra detta bör du försöka hålla dörren stängd så mycket som möjligt. Se till att alla i hushållet är medvetna om detta och påminn dem om att stänga dörren när de är klara.
 • Överbelasta inte apparaten: När kylskåpet eller frysen är fullpackad med mat blir det svårare för den kalla luften att cirkulera, vilket kan leda till att frost byggs upp. Försök att hålla apparaten på ca 75 % kapacitet och undvik att överbelasta den med mat.
 • Kontrollera dörrtätningarna: Dörrtätningarna på din kyl och frys är viktiga för att bibehålla den perfekta temperaturen och förhindra att frost byggs upp. Se till att de är i gott skick och inte har sprickor eller skador. Om du upptäcker några problem kan du behöva byta ut tätningarna.
 • Se till att apparaten står på en plan yta: Om kylskåpet eller frysen inte står på en plan yta kan det påverka hur den kalla luften cirkulerar och orsaka frostbildning. Använd ett vattenpass för att kontrollera att apparaten står jämnt på marken och justera benen om det behövs.
 • Avfrosta regelbundet: Det bästa sättet att förhindra frostbildning är att avfrosta kyl och frys regelbundet. Beroende på vilken apparat du har kan du behöva avfrosta den var sjätte månad till varje år. Du kan också använda en frostfri apparat för att förhindra frostbildning.

FAQ

Hur ofta bör jag avfrosta min kyl och frys?
Vi rekommenderar att du avfrostar din kyl och frys var sjätte månad till vartannat år. Detta förhindrar att frost byggs upp och håller din apparat igång effektivt.
Hur lång tid tar det att avfrosta en kyl och frys?
Hur lång tid det tar att avfrosta din apparat beror på vilken metod du använder och hur mycket frost som har bildats. Det kan ta allt från några timmar till en dag eller mer att avfrosta helt.
Vad kan jag göra med maten i kyl och frys under avfrostningen?
Du kan antingen flytta maten till en kylbox eller en annan kyl/frys, eller låta den stå kvar i apparaten och täcka den med filtar eller handdukar för att hålla den isolerad.
Hur vet jag om min kyl eller frys fungerar effektivt?
Kontrollera temperaturen regelbundet och se till att den håller sig inom det rekommenderade intervallet. Lyssna också efter konstiga ljud eller vibrationer som kan tyda på ett problem med apparaten. Om du upptäcker några problem bör du kontakta en fackman för hjälp.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta