Öka din surfplattas batteritid: Åtgärder för att förbättra din surfplattas batteritid

SENAST ÄNDRAD: januari 11, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

Surfplattor har blivit en integrerad del av vårt vardagsliv – oavsett om det handlar om underhållning, arbete eller utbildning. Ett av de största problemen som användare av surfplattor ställs inför är dock enhetens batteritid; en surfplatta med dålig batteritid kan påverka produktiviteten och användarupplevelsen avsevärt. Därför är det viktigt att veta hur man till fullo utnyttjar en surfplattas batteritid.

I den här artikeln kommer vi att diskutera några av de viktigaste åtgärderna för att optimera din surfplattas batteritid. Genom att följa dessa rekommendationer kan du förlänga din surfplattas batteritid och därmed använda den under längre perioder utan att behöva oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Tipsen inkluderar justering av inställningar, hantering av appar och skötsel av batteriet. Vi kommer även att diskutera när det är dags att byta ut batteriet.

Åtgärder för att förbättra surfplattans batteritid

Justera inställningar

En av de enklaste åtgärderna för att spara på surfplattans batteritid är att justera dess inställningar. Nedan följer några inställningar som du kan justera för att förbättra batteritiden:

 • Stäng av onödiga funktioner: Stäng av funktioner som Bluetooth, GPS och Wi-Fi när de inte används. Dessa funktioner förbrukar en avsevärd mängd ström – även när du inte använder dem aktivt.
 • Sänk skärmens ljusstyrka och timeout-tiden: Skärmen på en surfplatta är en av de mest strömkrävande komponenterna. Genom att minska ljusstyrkan och förkorta timeout-tiden kan du spara en betydande mängd batteriström.
 • Inaktivera push-aviseringar: Push-notiser kan vara användbara, men de kan också belasta batteriet. Genom att inaktivera push-notiser för icke nödvändiga appar kan du avlasta surfplattans batteri.
 • Aktivera batterisparläget: Batterisparläget är en inbyggd funktion som hjälper dig att spara batteriström genom att minska enhetens prestanda och begränsa vissa funktioner, till exempel vibrationer, platstjänster och bakgrundsdata.

Hantera appar

Appar kan förbruka en avsevärd mängd batteriström – även när de inte används aktivt. Om du hanterar apparna på din surfplatta kan du förlänga batteritiden. Nedan följer några tips för hantering av appar:

 • Stäng bakgrundsappar: Vissa appar körs i bakgrunden och förbrukar därmed batterikraft utan att man märker det. Stäng de appar som du inte använder aktivt för att spara på batteriet.
 • Avinstallera appar som inte används: Appar som inte används kan fortfarande förbruka batterikraft och ta upp lagringsutrymme. Om du avinstallerar dem kan du spara både lagringsutrymme och batterikraft.
 • Begränsa appars dataanvändning: Appar som använder mycket data kan snabbt tömma surfplattans batteri. Genom att begränsa dataanvändningen för icke nödvändiga appar kan du spara på batteriet.
 • Sök efter appuppdateringar: Appuppdateringar innehåller ofta buggfixar och prestandaförbättringar som kan bidra till att spara batteritid. Sök alltid efter appuppdateringar och installera dem när de är tillgängliga.

Skötsel av batteriet

Korrekt skötsel av batteriet är avgörande för surfplattans hållbarhet och prestanda. Nedan följer några tips på hur du kan ta hand om batteriet i din surfplatta:

 • Förvara surfplattan på en sval och torr plats: Höga temperaturer kan skada batteriet och leda till förkortad batteritid. Undvik att lämna surfplattan på varma platser som i en bil eller i direkt solljus under längre perioder.
 • Undvik extrema temperaturer: Extrema temperaturer, både varma och kalla, kan skada batteriet. Förvara din surfplatta i ett måttligt temperaturintervall för att säkerställa dess livslängd.
 • Överladda inte batteriet: Överladdning av batteriet kan skada det och förkorta dess livslängd. Undvik att låta surfplattan stå på laddning under längre perioder efter att den har nått 100 %.
 • Använd den laddare som tillhandahålls av tillverkaren: Om du använder en laddare som inte är kompatibel med din surfplatta kan batteriet skadas eller till och med utgöra en säkerhetsrisk. Använd alltid den laddare som tillhandahålls av tillverkaren.

Batteribyte

Även med rätt skötsel försämras en surfplattas batteri med tiden och kan därför behöva bytas ut. Nedan följer vad du behöver veta om ett eventuellt batteribyte:

 • Då bör du överväga att byta ut batteriet: Om surfplattans batteritid har minskat avsevärt och du har provat alla möjliga åtgärder för att förbättra batteritiden, kan det vara dags att byta ut batteriet. Om din surfplatta ofta stängs av eller inte går att slå på kan det också vara ett tecken på att batteriet behöver bytas ut.
 • Så byter du ut batteriet: Du kan få batteriet utbytt hos surfplattans tillverkare eller på en auktoriserad reparationsverkstad. Innan du väljer en reparationsverkstad bör du kontrollera att den är auktoriserad att arbeta med din specifika modell av surfplatta. Du kan också överväga att göra det själv om du har rätt verktyg och kunskap – tänk dock på att det kan vara riskabelt och eventuellt upphäva din garanti.

FAQ

Hur lång hållbarhet har batteriet i en surfplatta?
Batteriets livslängd beror på olika faktorer, till exempel användning, typ av surfplatta och skötsel. Generellt sett kan ett batteri i en surfplatta hålla i mellan två och fem år innan det behöver bytas ut.
Hur tar man ut batteriet ur en surfplatta?
Att ta bort batteriet från en surfplatta kan vara en komplicerad process och det är inte rekommenderat för den gemene användaren att försöka sig på det själv. I de flesta fall måste surfplattan öppnas och specialverktyg krävs för att ta bort batteriet på ett säkert sätt. Vi rekommenderar att du lämnar in surfplattan till en auktoriserad reparationsverkstad eller till tillverkaren för att få batteriet utbytt.
Var ska man kasserar ett surfplattebatteri?
Batterier till surfplattor ska inte slängas i soporna eftersom de kan utgöra en fara för miljön. Det bästa är att lämna in batteriet till en återvinningscentral eller returnera det till tillverkaren.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta