Fördelarna med bakåtvända bilbarnstolar för spädbarn och yngre barn

SENAST ÄNDRAD: januari 11, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

Som förälder är ens barns säkerhet alltid högsta prioritet – inte minst när man färdas i ett fordon. Bilolyckor kan ske helt oförutsett, men genom att använda en korrekt installerad bilbarnstol kan du reducera risken för skador. När det gäller spädbarn och yngre barn rekommenderar experter att man använder bakåtvända bilbarnstolar så länge som möjligt. I den här artikeln går vi igenom de många fördelarna med att använda bakåtvända bilbarnstolar och varför det är viktigt att följa tillverkarens riktlinjer för att hålla ditt barn säkert under bilresan.

Vilka fördelar finns det med bakåtvända bilbarnstolar?

Det finns flera fördelar med att använda bakåtvända bilbarnstolar för spädbarn och yngre barn, bland annat:

  • Ökad säkerhet: Bakåtvända bilbarnstolar erbjuder bäst skydd för barn i händelse av en olycka. I ett bakåtvänt läge omsluter nämligen bilbarnstolen barnets huvud, nacke och ryggrad, vilket minskar risken för skador.
  • Minskad risk för skador: Enligt studier minskar risken för skador vid en krock med 71-82% för barn som använder en bakåtvänd bilbarnstol.
  • Förbättrat stöd för huvud och nacke: Spädbarn och yngre barn har relativt stora och tunga huvuden i förhållande till resten av deras kropp. Detta gör dem mer sårbara för skador på huvud och nacke i händelse av en olycka. Bakåtvända bilbarnstolar ger bättre stöd för huvud och nacke, vilket minskar risken för allvarligare skador.
  • Längre hållbarhet: Bakåtvända bilbarnstolar kan användas under en längre period jämfört med framåtvända bilbarnstolar. En bakåtvänd bilbarnstol kan användas fram till dess att barnet uppnår maximal längd eller vikt, vilket vanligtvis är vid två till fyra års ålder. Det innebär att du inte behöver köpa en ny bilbarnstol lika ofta.
  • Förbättrad komfort: Bakåtvända bilbarnstolar är bekvämare för yngre barn eftersom de kan vila huvudet mot sätets ryggstöd vilket även reducerar risken för nackspärr.

Kort sagt är en bakåtvänd bilbarnstol det säkraste alternativet för spädbarn och yngre barn. Bakåtvända bilbarnstolar erbjuder dessutom ytterligare fördelar, bland annat ökat skydd, minskad risk för skador, bättre stöd för huvud och nacke samt högre komfort.

Är bakåtvända bilbarnstolar bättre än framåtvända?

Ja, bakåtvända bilbarnstolar för spädbarn och yngre barn anses vara säkrare än framåtvända bilbarnstolar. Det beror på att bakåtvända bilbarnstolar skyddar barnets huvud, nacke och ryggrad vid en eventuell krock. När ett barn sitter bakåtvänt omsluter bilbarnstolen nämligen hela kroppen, vilket minskar risken för skador på huvud och nacke som är särskilt sårbara hos yngre barn.

Barn ska sitta i en bakåtvänd bilbarnstol fram till de överskrider den högsta vikt eller längd som tillåts av bilbarnstolens tillverkare, vilket vanligtvis är vid två till fyra års ålder. Därefter kan man byta till en framåtvänd bilbarnstol med bälte, och till sist till en bälteskudde.

Även om framåtvända bilbarnstolar är utformade för att skydda barn erbjuder de inte samma säkerhet som bakåtvända stolar i händelse av en krock. Det är viktigt att följa tillverkarens riktlinjer samt rekommendationer från experter på passagerarsäkerhet för att garantera ditt barns säkerhet i en bilbarnstol.

Vid vilken ålder bör spädbarn och yngre barn sitta i bakåtvända bilbarnstolar?

American Academy of Pediatrics (AAP) rekommenderar att spädbarn och yngre barn ska sitta i bakåtvända bilbarnstolar till dess att de är två år gamla – eller till de har uppnått den högsta vikt eller längd som tillåts av tillverkaren av bilbarnstolen.

Det är viktigt som föräldrar att alltid följa de specifika vikt- och längdgränser som anges av tillverkaren. Många bilbarnstolar som finns på marknaden idag kan användas av barn på upp till 18 kilogram eller mer i bakåtvänt läge.

Det är också viktigt att barn sitter bakåtvända så länge som möjligt, även efter två års ålder om barnet ännu inte har uppnått bilbarnstolens maximala vikt- eller längdgräns. Detta beror på att bakåtvända bilbarnstolar ger ett bättre skydd för huvud, nacke och ryggrad – kroppsdelar som är särskilt sårbara hos yngre barn. Genom att låta barnet sitta i en bakåtvänd bilbarnstol så länge som möjligt kan föräldrarna försäkra sig om att barnet är så skyddat som möjligt när det färdas i ett fordon.

Var bör man installera en bakåtvända bilbarnstol?

Bakåtvända bilbarnstolar ska installeras i bilens baksäte. Detta beror på att baksätet i regel anses vara den säkraste platsen för ett barn att åka i ett fordon. Om bilen inte har något baksäte, eller om baksätet av någon anledning inte kan användas, till exempel för att det är upptaget av andra barn eller bilbarnstolar, kan den bakåtvända bilbarnstolen installeras i framsätet, förutsatt att passagerarsidans krockkudde är avstängd eller avaktiverad.

Vid montering av en bakåtvänd bilbarnstol är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar och se till att bilbarnstolen sitter fast ordentligt och i korrekt vinkel. Bilbarnstolen får inte röra sig mer än en tum från sida till sida, eller fram och tillbaka, när den dras i basen nära säkerhetsbältets bana. Bältet ska dessutom justeras så att de sitter tätt runt barnet och spännet över bröstet ska vara placerat i höjd med armhålorna för att säkerställa korrekt placering av bilbarnstolen.

FAQ

Vad är en bakåtvänd bilbarnstol?
En bakåtvänd bilbarnstol är en typ av bilbarnstol som är konstruerad för att placeras bakåtvänd i bilen. Bilbarnstolen bör användas av barn från födseln till cirka två års ålder, eller till barnet uppnår den högsta vikt eller längd som tillåts av tillverkaren. Bilbarnstolen omsluter barnets huvud, nacke och ryggrad och erbjuder därmed optimalt skydd vid en eventuell krock.
Varför är bakåtvända bilbarnstolar säkrare än framåtvända?
Bakåtvända bilbarnstolar är säkrare för spädbarn och yngre barn eftersom de erbjuder bättre skydd för barnets huvud, nacke och ryggrad i händelse av en krock. Bakåtvända bilbarnstolar omsluter nämligen hela barnets kropp, vilket minskar risken för skador på huvud och nacke, som är särskilt sårbara hos yngre barn. Bakåtvända bilbarnstolar ger även bättre stöd för huvud och nacke, vilket minskar risken för whiplash och andra skador som kan uppstå i framåtvända bilbarnstolar.
När växer barn ur bakåtvända bilbarnstolar?
Spädbarn växer normalt ur bakåtvända bilbarnstolar när de uppnår den högsta vikt eller längd som tillåts av tillverkaren. Det är vanligtvis en vikt på cirka 13-18 kilogram eller en längd på 90 centimeter. American Academy of Pediatrics rekommenderar att barn ska sitta kvar i en bakåtvänd bilbarnstol till dess att de uppnår den högsta vikt eller längd som tillåts av bilbarnstolens tillverkare, vilket typiskt är vid två till fyra års ålder.
Ska yngre barn sitta i en bakåtvänd bilbarnstol?
Ja, barn bör sitta kvar i en bakåtvänd bilbarnstol fram till dess att de överskrider den högsta vikt eller längd som tillverkaren av bilbarnstolen tillåter. Även om det kan verka motsägelsefullt har forskning visat att barn upp till två års ålder är säkrare i en bakåtvänd bilbarnstol än en framåtvänd.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta