Vetenskapen bakom träningsklockor: Hur fungerar de och är de exakta?

SENAST ÄNDRAD: januari 11, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

Träningsklockor har revolutionerat vårt sätt att följa våra fysiska aktivitet och övervaka vår hälsa. De bärbara enheterna är utformade för att mäta olika värden relaterade till fysisk aktivitet, däribland antal steg vi tagit, vår tillryggalagda sträcka och antal förbrända kalorier samt puls och sömnmönster. Med de många olika typer av träningsklockor som idag finns på marknaden kan det dock vara svårt att veta vilken man ska välja – men genom att förstå grunderna i hur klockorna faktiskt fungerar kan du göra ditt beslut enklare.

Vad är vetenskapen bakom träningsklockor?

Träningsklockor använder en kombination av sensorer och algoritmer för att mäta olika mått på fysisk aktivitet, bland annat antal steg man har gått, den tillryggalagda sträckan samt förbränningen av kalorier. Den vanligaste sensorn i träningsklockor är en accelerometer som mäter rörelseförändringar och kan skilja mellan olika typer av aktiviteter, till exempel gång och löpning.

Många smarta träningsklockor har också optiska sensorer som mäter pulsen, vilket kan ge information om hur intensivt man tränar och hur mycket kalorier man bränner. Vissa modeller har dessutom GPS-teknik som gör det möjligt att spåra utomhusaktiviteter och sporter mer exakt. Förutom att mäta fysisk aktivitet mäter många smarta träningsklockor även annan hälsorelaterad data, till exempel sömnmönster och stressnivåer. Klockorna använder då sensorer för att övervaka rörelser under sömnen och kan på så sätt visa sömnens kvalitet och varaktighet. En del enheter har även sensorer som mäter hudens konduktans, vilket ger information om stressnivåer. Alla data som samlas in av smarta träningsklockor analyseras och bearbetas med hjälp av algoritmer för att förse användaren med användbar information och insikter om deras fysiska aktivitetsnivåer och allmänna hälsa. Denna information visas vanligtvis på själva klockan eller i en tillhörande app på användarens smartphone.

Hur noggranna är träningsklockor?

Träningsklockornas noggrannhet varierar beroende på flera faktorer, bland annat den specifika enheten, vilken typ av fysisk aktivitet som registreras och den enskilda användaren. Forskning har visat att träningsklockor generellt sett ger en bra uppskattning av fysiska aktivitetsnivåer och kan hjälpa till att motivera människor att nå sina träningsmål.

I en studie undersöktes noggrannheten hos stegräknare vid mätning av steg under löpbandsgång och dagliga aktiviteter hos friska vuxna och patienter med hjärtsjukdom. Studien visade att enheterna hade acceptabel noggrannhet vid stegräkning i hastigheter på 3,6 km/h och högre, men att noggrannheten minskade vid lägre hastigheter.

I en annan nyligen genomförd studie undersöktes tillförlitligheten hos två smarta träningsklockor mot kliniska kriterier och fältkriterier under träning. Träningsklockorna visade god noggrannhet vid vila och under olika träningsintensiteter, men sämre noggrannhet när jogging- och löphastigheten ökade. Även om träningsklockor kan användas för att mäta pulsen, rekommenderas försiktighet vid måttlig till högintensiv löpning.

Sammantaget kan det konstateras att även om träningsklockor inte är 100 % korrekta när det gäller att mäta fysiska aktivitetsnivåer, erbjuder de en värdefull uppskattning och hjälper individer att följa sina framsteg mot sina träningsmål. Det är viktigt att komma ihåg att träningsklockor bör användas som ett verktyg för att motivera och övervaka fysiska aktivitetsnivåer, snarare än som ett definitivt mått på fysisk aktivitet.

Hur ska man bära en träningsklocka?

Genom att bära en träningsklocka på rätt sätt säkerställer du så exakt mätning som möjligt av din fysiska aktivitet och får på så sätt värdefulla insikter om hur du presterar. Nedan följer några praktiska tips om hur du ska bära din träningsklocka:

 • Välj rätt storlek: Se till att välja en träningsklocka som sitter bekvämt på din handled. Klockan får inte sitta för löst eller för hårt, och den bör inte glida upp och ner på handleden när du tränar.
 • Placera klockan korrekt: Klockan ska placeras på ovansidan av handleden, med sensorn vänd mot huden. Klockan ska sitta åt, men inte alltför hårt, och får inte hindra dig från att röra dig.
 • Bär klockan regelbundet: För att få så exakta data som möjligt ska du bära träningsklockan konsekvent under hela dagen och vid träning. Se till att bära klockan under all fysisk aktivitet, inklusive promenader, löpning och styrketräning.
 • Håll klockan ren: Rengör regelbundet din träningsklocka och dess sensorer för att säkerställa korrekt mätning. Svett och smuts kan störa sensorerna och påverka datans exakthet.
 • Ladda klockan regelbundet: Se till att ladda träningsklockan regelbundet så att den har tillräckligt med batteritid för att registrera fysisk aktivitet.

Hur ställer man in en träningsklocka?

 • Ladda klockan: Se till att klockan är fulladdad innan du ställer in den.
 • Ladda ner den tillhörande appen: De flesta träningsklockor kräver en app som kan laddas ner från appbutiken på din smartphone. Se till att du laddar ner rätt app för din klocka.
 • Para ihop klockan: Öppna appen på din smartphone och följ instruktionerna för att para ihop klockan med din telefon. Detta innebär vanligtvis att du slår på Bluetooth och låter appen söka efter klockan.
 • Ställ in din profil: När klockan är parkopplad måste du ställa in din profil i appen. Detta innefattar normalt att ange ditt namn, ålder, vikt och längd.
 • Välj dina inställningar: Anpassa dina inställningar i appen så att de passar dina preferenser. Det kan handla om att välja önskade måttenheter (till exempel miles eller kilometer), ställa in aktivitetsmål och välja vilka aviseringar du vill ta emot.
 • Bär klockan: När klockan är konfigurerad ska du bära den hela dagen och under träning för att hålla koll på din fysiska aktivitet.

Sammanfattningsvis innebär konfigurationen av en träningsklocka att du laddar ner den tillhörande appen, kopplar ihop klockan med din smartphone, skapar din profil och anpassar dina inställningar. Genom att följa dessa steg kommer du att kunna optimera din användning av träningsklockan och skapa goda förutsättningar för att uppnå dina träningsmål.

FAQ

Vad är en träningsklocka?
En träningsklocka är en bärbar enhet som är utformad för att mäta olika värden för fysisk aktivitet, till exempel antalet tagna steg, tillryggalagd sträcka och förbrända kalorier. Många träningsklockor har också funktioner som pulsmätning, GPS-spårning och sömnregistrering för att ge användaren ytterligare information om deras hälsa och kondition.
Vilken träningsklocka ska jag köpa?
Valet av träningsklocka beror på dina individuella behov och preferenser, till exempel dina träningsmål, din budget och vilka funktioner du föredrar. Det är alltid en bra idé att undersöka olika tillverkare och modeller, ta del av recensioner från andra användare samt jämföra funktioner innan du beslutar dig för en viss träningsklocka.
Hur använder man en träningsklocka?
För att använda en träningsklocka ska du bära den regelbundet under hela dagen och när du tränar. Detta förutsätter så exakta mätvärden som möjligt för den fysiska aktiviteten, oavsett om du är intresserad av antalet steg du tagit, din tillryggalagda sträcka eller hur många kalorier du förbränt. Följ de specifika instruktionerna för att ställa in just din klocka och anpassa sedan inställningar i den tillhörande appen. Använd de insikter som klockan ger för att optimera din träning och uppnå dina träningsmål.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta