Gas- vs. vedeldade pizzaugnar – De viktigaste skillnaderna

SENAST ÄNDRAD: januari 11, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

Pizzaugnar har funnits med länge, men deras popularitet har ökat kraftigt under de senaste åren tack vare ett ökande intresse för matlagning och utomhusliv. Pizzaugnar finns i en mängd olika former, storlekar och stilar, var och en med sina egna unika egenskaper och fördelar. Att välja rätt pizzaugn är inte det lättaste, eftersom det i hög grad kan påverka kvaliteten på dina pizzor och på din matlagningsupplevelse. I den här artikeln utforskar vi de viktigaste skillnaderna mellan gas- och vedeldade pizzaugnar så att du kan du fatta ett välgrundat beslut och välja den pizzaugn som bäst passar dina behov.

Gaseldade pizzaugnar

Gaseldade pizzaugnar är ett populärt val för både privat och kommersiellt bruk på grund av deras bekvämlighet och användarvänlighet. De använder naturgas eller propan för att värma upp ugnen, vilket gör dem mer effektiva och renare än vedeldade ugnar. Gaseldade pizzaugnar finns i en mängd olika storlekar och stilar, från små bänkmodeller till större fristående enheter.

Så fungerar gaseldade pizzaugnar

Gaseldade pizzaugnar använder sig av en gasbrännare som vanligtvis placeras på baksidan av ugnen. Värmen fördelas sedan genom en serie av skiljeväggar eller kanaler. Gaseldade pizzaugnar har vanligtvis ett temperaturintervall på 200-370°C, och många modeller är utrustade med en termostat eller digital temperaturregulator för exakt temperaturkontroll.

Fördelarna med en gaseldad pizzaugn

 1. Bekvämlighet – Gaseldade pizzaugnar är enkla att använda och kräver liten eller ingen förberedelsetid, vilket gör dem till ett bra alternativ för både privat och kommersiellt bruk.
 2. Kontroll över temperaturen – Gaseldade pizzaugnar erbjuder exakt temperaturkontroll, vilket gör dem till ett bra alternativ för tillagning av en mängd olika livsmedel utöver pizza.
 3. Kort tillagningstid – Gaseldade pizzaugnar värms upp snabbt och tillagar även pizza snabbare än traditionella vedeldade ugnar, vilket innebär att du i en gaseldad ugn kan tillaga fler pizzor på kortare tid.

Nackdelarna med att använda en gaseldad pizzaugn

 1. Begränsad smak: Gaseldade pizzaugnar ger inte samma rökiga smak som vedeldade ugnar. Detta ger pizzor som saknar den distinkta smak och arom som förknippas med traditionell pizza.
 2. Kräver en gasledning: Gaseldade pizzaugnar kräver en gasledning för att fungera, vilket kanske inte finns på alla platser. Detta kan begränsa användning utomhus eller i områden där det inte finns tillgång till en gasledning.
 3. Mindre traditionella: Gaseldade pizzaugnar är en relativt ny uppfinning och har inte samma traditionella dragningskraft som vedeldade ugnar. Vissa pizzafantaster skulle hävda att gasugnar inte ger en autentisk pizzaupplevelse.

Vedeldade pizzaugnar

Vedeldade pizzaugnar är vanligtvis konstreurade i tegel eller sten och använder trä som bränslekälla. De används ofta på pizzerior men har blivit alltmer populära i hemmakök och på uteserveringar. Vedeldade pizzaugnar fungerar genom att ugnskammaren värms upp med ved, vanligtvis lövträd som ek eller hickory. Värmen från elden absorberas av tegel- eller stenväggarna, vilket skapar en jämn och hög värmekälla.

Fördelarna med en vedeldad pizzaugn

 1. Unik smak: Den höga temperaturen och den vedeldade ugnen skapar en unik rökig smak som inte kan återskapas med gasugnar.
 2. Hög tillagningstemperatur: Vedeldade ugnar kan nå temperaturer på upp mot 500°C, vilket ger kort tillagningstid och en frasig yta.
 3. Mångsidiga tillagningsalternativ: Förutom pizza kan vedeldade ugnar också användas för att tillaga andra livsmedel som bröd, rostade grönsaker och kött.

Nackdelarna med en vedeldad pizzaugn

 1. Längre tillagningstid: Vedeldade pizzaugnar tar vanligtvis längre tid att värma upp och än gaseldade pizzaugnar. Detta kan vara en nackdel för dig som vill laga pizza snabbt.
 2. Kräver mer underhåll: Vedeldade ugnar kräver regelbunden rengöring och underhåll för att hållas i gott skick. Detta kan vara tidskrävande och kan kräva vissa förkunskaper.
 3. Begränsad kontroll över temperaturen: Även om vedeldade ugnar kan nå höga temperaturer kan det vara svårt att kontrollera temperaturen. Detta kan göra det svårt att tillaga vissa typer av pizzor eller annan mat som kräver lägre temperaturer.

Jämförelse mellan gas- och vedeldade pizzaugnar

När du väljer mellan en gas- eller vedeldad pizzaugn finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Nedan har vi sammanställt en jämförelse mellan de två typerna av pizzaugnar:

 • Tillagningstemperatur: Gaseldade pizzaugnar kan vanligtvis nå temperaturer på upp till 370°C, medan vedeldade ugnar kan nå temperaturer på upp till 500°C. Den höga värmen i vedeldade ugnar ger snabba tillagningstider och fin yta.
 • Tillagningstid: På grund av den höga värmen i vedeldade ugnar kan pizzor tillagas så snabbt som på 60-90 sekunder. Gaseldade ugnar tar vanligtvis längre tid, med tillagningstider på 5-10 minuter.
 • Smak: Vedeldade ugnar ger en unik rökig smak som inte kan återskapas av gaseldade ugnar. Vissa föredrar dock den mer neutrala smaken från gaseldade ugnar.
 • Kontroll över temperaturen: Gaseldade ugnar ger exakt kontroll över temperaturen, vilket möjliggör jämnare tillagning. Vedeldade ugnar kan vara svårare att kontrollera, med temperaturer som varierar beroende på eld och ugnsdesign.
 • Underhåll: Gaseldade ugnar kräver mindre underhåll än vedeldade ugnar, eftersom de inte producerar lika mycket aska och sot. Vedeldade ugnar kräver regelbunden rengöring och underhåll för att hålla dem i gott skick.
 • Kostnad: Gaseldade ugnar är i allmänhet billigare att köpa och att installera än vedeldade ugnar. Kostnaden för att driva en gaseldad ugn kan dock vara högre på lång sikt på grund av gaskostnaden.

I slutändan kommer valet mellan en gas- eller vedeldad pizzaugn an på personliga preferenser, matlagningsbehov och budget. Du som värdesätter den unika smaken och höga värmeeffekten vid vedeldning kan föredra en vedeldad ugn, medan du som prioriterar bekvämlighet och precision kan föredra en gaseldad ugn.

FAQ

Är vedeldade pizzaugnar svårare att använda än gaseldade ugnar?
Vedeldade pizzaugnar kan vara svårare att använda än gaseldade ugnar eftersom du måste hantera elden och reglera temperaturen manuellt. Med lite övning kan även vedeldade ugnar dock bli relativt enkla att hantera.
Vilken typ av pizzaugn som är bäst för hemmabruk beror på dels på personliga preferenser och även på matlagningsbehov. Gaseldade ugnar är i allmänhet bekvämare och kräver mindre underhåll, vilket gör dem till ett populärt val för hemmabruk. Men du som värdesätter den unika smakprofilen och högre värmen vid vedeldning kan föredra en vedeldad ugn.
Kan gaseldade ugnar producera samma värmenivå som vedeldade ugnar?
Gaseldade ugnar kan uppnå temperaturer på upp till 370°C, medan vedeldade ugnar kan nå temperaturer så höga som 500°C.
Är vedeldade ugnar dyrare i drift än gaseldade ugnar?
Vilken typ av ugn som är dyrare i drift kommer i slutändan an på bränslekostnaden där du bor. I vissa områden är trä en mindre tillgänglig råvara, och i andra områden är gasanvändningen ovanligt hög.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta