Hur du använder en grästrimmer: Tips och tricks för optimal prestanda och användarsäkerhet

SENAST ÄNDRAD: januari 11, 2024.
Observera att artikelns årtal anger när innehållet senast uppdaterades och inte nödvändigtvis när olika produkttester publicerades.
featured image

En grästrimmer är ett viktigt verktyg för att hålla gräsmattan snygg och prydlig. Alla elektriska verktyg är dock förknippade med risker, och det är därför viktigt att känna till hur man använder en grästrimmer på ett säkert sätt. Genom att följa lämpliga procedurer minimerar du risken för olyckor och skador, samtidigt som du förlänger din grästrimmers livslängd.

Den här artikeln syftar till att ge dig de tips och tricks du behöver för att använda din grästrimmer på ett säkert sätt. Tipsen är användbara för alla som vill ha en välskött gräsmatta – oavsett om du har en sladdlös, elektrisk eller handhållen grästrimmer.

Hur lär jag mig att använda min grästrimmer?

En grästrimmer är ett användbart verktyg för att hålla din gräsmatta snygg och välskött. Innan du börjar använda en grästrimmer är det däremot viktigt att du förstår verktygets olika komponenter och funktioner.

Olika komponenter av en grästrimmer

 • Handtag: Används för att hålla i och manövrera grästrimmern.
 • Trimmerhuvud: Innehåller skärmekanismen som består av en skärlina eller blad.
 • Skaft: Ansluter handtaget till trimmerhuvudet
 • Skydd: Skyddar användaren från rester och trimmerhuvudet.
 • Strömkälla: Antingen bensin eller el.

Bensindriven eller elektrisk trimmer?

Bensindrivna trimmers är vanligtvis mer kraftfulla och därmed idealiska för större gräsmattor eller grövre gräs. De är dock tyngre och kräver mer omfattande underhåll. Elektriska trimmers är lättare och mer användarvänliga, men har lägre effekt och begränsas av sladden. Det finns emellertid även sladdlösa elektriska trimmers som ger mer rörlighet och är enklare att använda.

Säkerhetsutrustning

En av de viktigaste aspekterna för säker användning av en grästrimmer är lämplig skyddsutrustning.

 • Först och främst är det ett måste att skydda dina ögon när du [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003687009001033 | använder en bensindriven grästrimmer]. Den snabbt snurrande trimmerlinan kan slunga upp skräp och små stenar, vilket kan orsaka skador om det kommer i kontakt med ögonen. Skydda dina ögon genom att använda skyddsglasögon eller goggles som är konstruerade för att motstå stötar.
 • Hörselskydd är också nödvändigt när du använder en bensindriven grästrimmer eftersom dessa verktyg kan alstra en hög ljudnivå. Öronproppar, hörselkåpor eller brusreducerande hörlurar kan hjälpa till att skydda din hörsel och minska risken för långvarig hörselskada.
 • Skor med slutna tåspetsar är ett annat viktigt skydd. Trimmerlinan snurrar i höga hastigheter och kan orsaka skador på exponerade tår eller fötter. Använd robusta, tåliga skor med ordentligt grepp för att undvika att halka eller snubbla i ojämn terräng.
 • Långbyxor och långärmade tröjor skyddar huden från trimmern – särskilt om du använder en handhållen grästrimmer. Detta är speciellt viktigt när du använder en sladdlös eller elektrisk grästrimmer eftersom trimmertråden kommer närmare kroppen.
 • När du bär skyddsutrustning är det viktigt att du använder den på rätt sätt för att maximera dess effektivitet. Skyddsglasögon eller goggles ska sitta tätt mot ansiktet och ordentligt över öronen. Öronproppar, hörselkåpor eller brusreducerande hörlurar ska sättas in eller placeras ordentligt i eller på öronen för att utestänga buller. Skor med slutna tåspetsar ska vara ordentligt knutna och ge tillräckligt med stöd.

Vilka säkerhetskontroller bör vidtas innan användning?

Ett av de viktigaste stegen för att på ett säkert sätt använda en grästrimmer är att utföra säkerhetskontroller innan användning. Dessa kontroller säkerställer att trimmern är i gott skick och fungerar som den ska, vilket minskar risken för olyckor och skador.

Varför är det viktigt att jag kontrollerar min grästrimmer innan användning?

Innan du startar trimmern är det viktigt att kontrollera om det finns några defekter eller skador som kan ha uppstått under förvaring eller tidigare användning. Syftet med denna kontroll är att identifiera eventuella faror och åtgärda dem innan trimmern tas i drift. Om du ignorerar eventuella problem kan det leda till allvarliga olyckor, personskador eller skador på trimmern.

Hur kontrollerar jag om min trimmer är defekt eller skadad?

När du ska inspektera din trimmer ska du börja med att kontrollera trimmerhuvudet och dess blad. Leta efter tecken på skador, till exempel flisor, sprickor eller böjda blad. Kontrollera även trimmerns sladd eller kabel så att den inte är fransig eller skadad på något sätt. Undersök sedan skyddet, handtagen och andra delar av trimmern. Leta efter trasiga, lösa eller saknade komponenter.

Så tankar du din grästrimmer (för bensindrivna modeller):

Om du använder en bensindriven trimmer är det viktigt att tanka den ordentligt innan du startar. Nedan följer en beskrivning av hur du gör:

 • Stäng av motorn och låt den svalna innan du fyller på bränsle.
 • Lossa tanklocket och fyll på lämplig mängd bränsle. Se till att inte överfylla tanken.
 • Kontrollera bränsleledningarna för sprickor eller läckage. Byt ut dem vid behov.
 • Skruva tillbaka tanklocket och torka bort eventuellt överflödigt bränsle.

Vilka är de operativa säkerhetstipsen?

När du använder en grästrimmer är korrekt hållning och positionering avgörande för att garantera din säkerhet och minska risken för skador.

Korrekt hållning och positionering

 • Stå med axelbrett avstånd mellan fötterna. Detta främjar stabilitet och balans.
 • Håll ryggen rak och undvik att luta dig eller böja dig framåt.
 • Använd båda händerna för att hålla trimmern. Håll den nära kroppen för bättre kontroll.
 • Se till att du har fri sikt över det område du trimmar.

Att hålla och manövrera trimmern

 • Har du en bensindriven grästrimmer bör du hålla trimmern med båda händerna och använda gasreglaget för att kontrollera hastigheten. Har du en elektrisk grästrimmer bör du hålla trimmern med båda händerna och använda strömbrytaren för att starta och stänga av den.
 • Håll trimmern parallellt med marken, cirka fem till åtta centimeter ovanför gräset.
 • Använd en svepande rörelse för att flytta trimmern fram och tillbaka. Undvik att vrida eller vända på trimmern när den är i drift.
 • Använd skyddskåpan för att förhindra gräsrester från att flyga upp mot dig eller andra.

Undvik potentiella faror

 • Använd alltid skyddsutrustning för att skydda dig mot flygande rester och andra potentiella faror.
 • Var uppmärksam på stenar och andra hårda föremål som kan skada trimmern eller orsaka personskador.
 • Undvik att trimma nära staket, väggar eller andra fasta föremål som kan skada trimmern eller få den att slå bakåt.
 • Var försiktig när du trimmar runt träd, buskar och andra hinder. Undvik att stöta till dem med trimmern.

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas efter användning?

När du är färdig med grästrimmern är det viktigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa verktygets livslängd såväl som säkerheten för dig och din omgivning

 • När du stänger av din grästrimmer är det viktigt att du följer tillverkarens anvisningar för ditt specifika verktyg. Generellt är det dock rekommenderat att stänga av trimmern genom att trycka på avstängningsknappen för att därefter koppla bort tändstiftskabeln eller stänga av strömbrytaren, beroende på vilken typ av trimmer det gäller.
 • Att rengöra grästrimmern och dess komponenter är ett viktigt steg i säkerhetsåtgärderna efter användning. Trimmern kan samla på sig gräsklipp, smuts och skräp under användning, vilket kan leda till försämrad prestanda och potentiella säkerhetsrisker. Använd en borste för att avlägsna eventuellt gräsklipp, smuts och skräp från trimmerhuvudet, skärlinan och skärmen.
 • När grästrimmern inte används är det viktigt att den förvaras på ett säkert ställe för att undvika olyckor och skador på verktyget. Förvara trimmern på en torr och sval plats för att förebygga rost och andra defekter. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur, till exempel i ett låst skåp eller verktygsbod – på så sätt förhindrar du även stöld. Om trimmern är bensindriven bör du förvara den med en tom eller stabiliserad bränsletank för att förhindra skador på förgasaren.

Genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder efter användning, som att stänga av trimmern ordentligt, rengöra den och dess komponenter samt förvara den på en säker plats, kan du säkerställa optimal prestanda och förhindra olyckor.

FAQ

Kan jag bära sandaler när jag använder min grästrimmer?
Nej, det är inte rekommenderat att bära sandaler eller öppna skor när du arbetar med en grästrimmer. Det är viktigt att använda slutna skor med ordentligt grepp för att förhindra halkning och olyckor.
Hur ofta bör jag rengöra min grästrimmer?
Vi rekommenderar att du rengör din grästrimmer efter varje användning för att förhindra ansamling av gräsrester och skräp samt för att bibehålla optimal prestanda.

Betygsätt denna artikel

Klicka på en stjärna för att betygsätta